Korzystając z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies.

Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Od Redakcji

    Kolejny dwudziesty czwarty numer „Krajoznawcy Górnośląskiego” otwiera obszerny tekst dawno nie goszczącego na naszych łamach kolegi Lecha Wiewióry z Mszany, w którym warto zwrócić uwagę na interesujący wątek tatarski.

    Kolejny zestaw opisów drewnianych świątyń, w ramach Katalogu Kościołów Drewnianych, otwierają Palowice, a kończą Pietrowice Wielkie koło Raciborza, z odpustowym kościółkiem, znanym w Polsce z racji wielkanocnej procesji konnej nagłośnionej swego czasu przez znanego krakowskiego fotografika Adama Bujaka (album fotograficzny i film dokumentalny „Misteria”). Goszcząca już na stałe na naszych łamach tematyka zabytków techniki reprezentowana jest przez tekst poświęcony tamogórskim podziemiom inaczej...

    W ciągu minionego roku sporo naszych Kolegów odeszło na wieczną wędrówkę. Nie sposób ich wszystkich opisać, bo „Krajoznawca” zamieniłby się w słownik biograficzny zmarłych działaczy. Prezentujemy jedynie sylwetki niektórych z Nich.

    Zapraszamy także krajoznawców na warsztaty adresowane do środowiska przewodników województwa śląskiego. Ich kalendarz w roku 2009 zamieszczamy na końcu zeszytu

Zapraszamy do lektury.

Tryptyk mszański z Tatarami w tle

Z PIERWSZYCH STRON DZIEJÓW DOMOWYCH, CZYLI JAK NIEWIELE WIEM...

    O początkach osady zlokalizowanej na wzgórzu dominującym nad doliną Szotkówki, która później rozwinęła się w dużą wieś, ale już w dolinie Mszanki, milczą źródła pisane. Popuściwszy więc wodze „historycznej fantazji”, można by z dużą dozą prawdopodobieństwa wybrać czasy zmagań Wiślan z wojami wielkomorawskimi. Wówczas to nasi praojcowie Gołężyce zmuszeni do opuszczenia spalonych osad szukali nowych miejsc do osiedlenia. Trafili nad Szotkówkę, gdzie wreszcie znaleźli wyniosłe wzgórze otoczone dolinami rzek i podmokłymi łąkami potoków.

    Tam właśnie powstała najstarsza, zapisana w XIII-wiecznych dokumentach, praosada Mszany, nazwana Bozagora. Istnienie osady Bozagora na długo przed najazdem tatarskim, aczkolwiek nieźle udokumentowane, nie jest nigdzie dokładnie datowane.

Czytaj więcej: Tryptyk mszański z Tatarami w tle

Pismo satyryczne KOCYNDER na śląsku w latach 1920-1958

WESOŁY KARLUS GÓRNOŚLĄSKI, CZYLI PISMO SATYRYCZNE „KOCYNDER” NA ŚLĄSKU W LATACH 1920-1958

 

POCZĄTKI

    „Kocynder” odgrywał na Śląsku rolę kulturotwórczą i chwilami polityczną. Pierwszy numer ukazał się w czerwcu 1920 r. Wtedy (pod)tytuł gazety brzmiał „Czasopismo wesołe górnośląskie. Wychodzi, kiedy chce i kiedy może”. Kierownikiem artystycznym był Stanisław Ligoń, a funkcję redaktora naczelnego pełnił Jan Przybyła. Na drugiej stronie pierwszego wydania jest wierszowane orędzie:

„Otóż takie nastały czasy na Śląsku

Że i Kocyndrowi trza być redaktorem

Plebiscyt się udać musi po „pierońsku”

Choćby tu się landrat wściekł z prokuratorem

Dziwnie się plecie na tym Bożym świecie

Wiluś był kajzerem, dziś błaga „Holendra”

Różnych i wesołych rzeczy się dowiecie

Gdy czytać będziecie Waszego „Kocyndra”

Czytaj więcej: Pismo satyryczne KOCYNDER na śląsku w latach 1920-1958

Katalog Kościołów Drewnianych - Palowice

    Wieś Palowice leży na Płaskowyżu Rybnickim między Orzeszem a Żorami, w gminie Czerwionka Leszczyny w powiecie rybnickim. Liczy ok. 1390 mieszkańców. Pierwsza historyczna wzmianka źródłowa o wsi (właściwie o jej przysiółku Hochołóg1) pochodzi z 1308 r., a zamieszczona jest w dokumencie wydanym przez księcia Leszka, następcę księcia raciborskiego Władysława.

    Przed wiekami przebiegał tędy ważny szlak handlowy z Gliwic na Morawy oraz – w pobliżu – granica Księstwa Raciborskiego (przetrwała sześć wieków, do 1817 r., kiedy to stała się granicą utworzonego powiatu rybnickiego). Od 1740 r. działała tu tzw. fryszerka wytapiająca żelazo sztabowe. W 1835 r. nastąpiła zmiana technologii wytapiania, wybudowano m.in. dwa wielkie piece, a powstałą w ten sposób hutę nazwano Waleska od imienia córki ówczesnego właściciela majątku – Franciszka Wincklera. Stała ona w nie istniejącym już dzisiaj przysiółku Łanuch obok stawów Garbacz i Gichta.

Czytaj więcej: Katalog Kościołów Drewnianych - Palowice

Katalog Kościołów Drewnianych - Pawełki

    Pawełki są niewielką (186 mieszkańców) wsią w gminie Kochanowice, otoczoną lasami Parku Krajobrazowego „Lasy nad górną Liswartą”. Choć osada powstała stosunkowo późno, bo w XVIII w., to osadnictwo na tym terenie sięga czasów kultury łużyckiej (1000-800 p.n.e.), co udokumentowały wykopaliska archeologiczne w latach 1993-95. W ich wyniku odkryto kilka grobów szkieletowych, wyposażonych w naczynia i ozdoby, charakterystyczne dla tej kultury.

    Później, przez wieki tereny dzisiejszych Pawełek porastały bujne lasy, a należały one od XV w. do tzw. państwa kochcickiego, rządzonego przez Strzałów, Kochcickich, Cellerich, Larischów, Aulocków i Ballestremów. W 1640 r. w lesie pomiędzy Kochcicami a Zborowskiem pojawił się młyn niejakiego Jędrzeja Pawelkha, wokół którego z czasem powstała niewielka osada, licząca w XVIII w. 40 dusz, zamieszkujących 7 domów, która przyjęła nazwę Pawełki. Na mapie Christiana von Wrede z 1747 r. odnotowano po raz pierwszy osadę Pawelky Häuser. W XIX w. oprócz młyna pracował w Pawełkach także tartak. W połowie XIX w. Paul Reiner, potomek osiadłego w Pawełkach rannego żołnierza wojsk napoleońskich, zbudował w Pawełkach młyn wodny i karczmę. On także wraz z żoną Katarzyną ufundował w 1899 r. stojący do dziś w centrum wsi kamienny krzyż. W 1910 r. zbudowano w Pawełkach szkołę, która pełni obecnie funkcję Szkolnego Schroniska Młodzieżowego.

Czytaj więcej: Katalog Kościołów Drewnianych - Pawełki