Korzystając z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies.

Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Katalog Kościołów Drewnianych - Borowa Wieś

    Miejscowość położona przy dawnym szlaku handlowym z Wrocławia przez Gliwice i Mikołów do Krakowa i Cieszyna. Założona została około roku 1580, kiedy po okresie wojen husyckich nastąpiło ożywienie gospodarcze, a długotrwały pokój w wieku XVI sprzyjał nowej akcji osadniczej. Osadzono wówczas "pod borem" na małych działkach zagrodników i chałupników, poddanych księcia pszczyńskiego. Osada wzmiankowana po raz pierwszy w 1586 r. jako Borowa Wieś liczyła wówczas 10 zagród. Do jej pierwszych mieszkańców należał m.in. Jan Dziemba (w 1718 r. występuje w źródłach Maciej Dziemba, a w 1744 r. Bartłomiej Dziemba "ex Bor").

    Wieś wchodziła w skład klucza wyrskiego pszczyńskich dóbr kameralnych i była zawsze własnością książęcą. W 1846 r. Borowa Wieś liczyła już 26 gospodarstw, a w 1910 r. żyło tu 825 mieszkańców.

    W 1919 r. powstał we wsi polski chór "Jutrzenka", a jej mieszkańcy brali udział w powstaniach śląskich, walcząc m.in. w 1921 r. pod Kędzierzynem i Górą Świętej Anny. Po podziale Górnego Śląska w 1922 r. Borowa Wieś przypadła Polsce. W przededniu II wojny światowej wieś liczyła 1343 mieszkańców. W czasie hitlerowskiej okupacji Niemcy założyli w Borowej Wsi obóz pracy dla 2 tysięcy osób.

Czytaj więcej: Katalog Kościołów Drewnianych - Borowa Wieś

Katalog Kościołów Drewnianych - Buków

    Wieś nad Odrą w gminie Lubomia, wzmiankowana w 1303 r. jako własność książąt raciborskich. Po śmierci ostatniego Piasta stanowiła własność cesarską, którą kupił Wacław Charwot, a od niego w 1567 r. - Jerzy Oppersdorf. W 1572 r. wziął w zastaw, a w 1603 r. kupił na własność Wacław Reiswitz, pan na Kędzierzynie i Raszczycach. We wsi wybudowano w latach 1931-33 neobarokowy kościół parafialny MB Nieustającej Pomocy.

Czytaj więcej: Katalog Kościołów Drewnianych - Buków

Katalog Kościołów Drewnianych - Chorzów

    Na terenie wzniesienia zwanego Górą Wyzwolenia (dawniej Górą Redena), w miejscu wyróżniającym się - jak na warunki przemysłowego Chorzowa - znaczną ilością zieleni, zrekonstruowano w latach 1935-38, przeniesiony z Knurowa drewniany kościół Św. Wawrzyńca.

    Zbudowano go w 1559 r. w Knurowie, osadzie wzmiankowanej już w 1305 r. Za rządów biskupa wrocławskiego Henryka z Wierzbna (1302-19) parafia knurowska ujęta została w spisie zobowiązań na rzecz biskupstwa wrocławskiego. W 1559 r. na miejscu starego kościółka wzniesiono z fundacji ówczesnego właściciela Asweryna Freywalda obecny kościółek. Z pierwszego kościółka do dziś zachowały się w Muzeum Archidiecezjalnym w Katowicach trzy gotyckie rzeźby: Pięknej Madonny, św. Anny Samotrzeciej oraz św. Wawrzyńca. Kolejne protokoły wizytacyjne z 1679 i 1697 r. informują o ówczesnym wyglądzie kościoła, który swój ostateczny kształt przybrał w 2. poł. XVIII w.

Czytaj więcej: Katalog Kościołów Drewnianych - Chorzów

Katalog Kościołów Drewnianych - Chorzów Skansen

    W centralnej części Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie, na najwyższym wzniesieniu terenu usytuowany jest drewniany kościół Św. Józefa Robotnika. Jego poświęcenia dokonał w dniu 28 września 1997 r. metropolita katowicki arcybiskup Damian Zimoń, zamykając tym samym wieloletnie starania o pozyskanie do skansenu zabytkowego kościółka drewnianego. Choć jest on tylko jednym z muzealnych eksponatów rokrocznie 1 maja odbywa się w nim odpust, a od początku maja do końca października nabożeństwa, odprawiane o godz. 15.00 przez kapłanów z chorzowskiej parafii św. Wawrzyńca.

    Zanim jednak doszło do umieszczenia świątyni w Górnośląskim Parku Etnograficznym kościółek odbył długą wędrówkę.

Czytaj więcej: Katalog Kościołów Drewnianych - Chorzów Skansen

Sejmik Przedkongresowy - "Ochrona krajobrazu kulturowego wejściem Polski w XXI wiek"

    W dniach 16 i 17 października 1999 r. Katowice gościły uczestników Ogólnopolskiego Sejmiku Krajoznawczego OCHRONA KRAJOBRAZU KULTUROWEGO WEJŚCIEM POLSKI W XXI WIEK przed V Kongresem Krajoznawstwa Polskiego, zaplanowanym na wrzesień 2000 roku w Gnieźnie. Sesja referatowa odbyła się w sobotę 16 października w auli Kazimierza Lepszego na Uniwersytecie Śląskim, natomiast objazd krajoznawczy - na trasie kościółków drewnianych ziemi gliwickiej - w niedzielę siedemnastego.

    Wśród licznych gości Sejmiku szczególnie gorąco witano Prorektora Uniwersytetu Śląskiego prof. Krystiana Roledera, przedstawicielkę Urzędu Marszałkowskiego panią Annę Konior oraz władze Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego: prezesa - Janusza Zdebskiego, wiceprezesa - Edwarda Kudelskiego i sekretarza generalnego - Andrzeja Gordona. Przybył także kol. Adam Chyżewski, przewodniczący Rady programowej V Kongresu Krajoznawstwa Polskiego oraz liczni członkowie honorowi PTTK i grono krajoznawców z całej Polski - od Gdyni po Jelenią Górę.

Czytaj więcej: Sejmik Przedkongresowy - "Ochrona krajobrazu kulturowego wejściem Polski w XXI wiek"