Korzystając z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies.

Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Odznaka Krajoznawcza PTTK "Znam Siemianowice Śląskie"

 1. Postanowienia ogólne
  1. Odznakę krajoznawczą - "Znam Siemianowice Śląskie" ustanowiono z inicjatywy Oddziałowej Komisji Krajoznawczej Oddziału PTTK KWK "Siemianowice", przy pomocy Urzędu Miasta Siemianowic Śląskich.
  2. Celem odznaki jest zainteresowanie wszystkich - przede wszystkim młodzież, którzy chcą poznać historię miasta, poprzez poznanie jego zabytków, miejsc pamięci, pomników przyrody, dorobku kulturalnego i gospodarczego.
  3. Odznaka jest jednostopniowa
  4. Odznaka jest odpłatna
  5. Odznakę przyznaje Komisja Krajoznawcza Oddziału PTTK KWK "Siemianowice"
  6. 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jagiellońska 2/3
  7. Nadanie odznaki krajoznawczej "Znam Siemianowice Śląskie" następuje po weryfikacji książeczek turystycznych lub samodzielnie wyko-nanej kroniki - dzienniczka, okres weryfikacji 30 dni od złożenia w komisji.
 2. Warunki zdobywania odznaki
  1. Odznakę może zdobywać osoba, która ukończyła 8 lat.
  2. Odznakę zdobywa się przez jeden rok, licząc od daty pierwszej wycieczki po mieście.
  3. Odznaka może być zdobywana podczas wycieczek zbiorowych jak i indywidualnych.
  4. Odznaka może być zdobywana równolegle z innymi odznakami turystyki kwalifikowanej i krajoznawczymi.
  5. Potwierdzeniem zwiedzenia poszczególnych obiektów może być pieczątka, dokładny opis lub zdjęcie z wpisaniem daty zwiedzania. Potwierdzenia może też dokonać przewodnik lub instruktor krajoznawstwa.
  6. Do zdobycia odznaki wymagane jest zwiedzenie określonej liczby obiektów wskazanych w tabeli.
  7. Kolejność zwiedzania obiektów jest dowolna.
 3. Obowiązkowa ilość zwiedzanych obiektów i miejscDo regulaminu załączony jest wykaz obiektów do zwiedzania
  1. Muzeum w spichlerzu - obowiązkowo
  2. Zabytków miasta - 18
  3. Parków i pomników przyrody - 5
  4. Dzielnic i osiedli - 6
  5. Miejsc pamięci - 5
 4. Komisja Krajoznawcza na wniosek Zarządu Oddziału PTTK KWK "Siemianowice" i Urzędu Miasta może przyznać odznakę "Honorową" osobom zasłużonym dla miasta i turystyki w mieście. Odznaka honorowa jest bezpłatna i wręczana jest ze specjalnym dyplomem.

Odznaka po zatwierdzeniu wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2000 roku i od tego czasu obowiązują potwierdzenia.

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Oddziałowej Komisji Krajoznawczej Oddziału PTTK KWK "Siemianowice", 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jagiellońska 2/3

 

WYKAZ OBIEKTÓW DO ZWIEDZANIA

Zabytki i obiekty krajoznawcze

 • Zamek Donnersmarcków
 • Stajnie i ujeżdżalnia
 • Spichlerz, obecnie muzeum-izba tradycji (ul. Chopina 6)
 • Urząd Miejski (pl. Wolności)
 • Poczta (ul. Świerczewskiego)
 • Pływalnia kryta (Park Hutnik)
 • Kościół Świętego Krzyża, neogotycki z 1884 r.
 • Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego
 • Kościół Ewangelicki
 • Zabudowa ul. Świerczewskiego
 • Zabudowa ul. Powstańców
 • Pałacyk Fitznera (ul. 27 Stycznia)
 • Dom, w którym mieszkał Wojciech Korfanty (ul. Mysłowicka, dawna dzielnica Sadzawki)
 • Dom, w którym urodził się Piotr Kołodziej (ul. Parkowa 6)
 • Kapliczka "Panienka" z 1813 r. (skrzyżowanie ul. Parkowej i alei Sportowców)
 • Figura św. Jana Nepomucena z 1802 r. (skrzyżowanie ul. Świerczewskiego, Parkowej i Michałowickiej)
 • Wodotrysk z 1898 r. (planty przy pl. Skargi)
 • Browar z 1886 r. (ul. Browarna)
 • Cmentarz Ewangelicki - grób rodziny Fitznerów oraz krzyż z 1890 r.
 • Kościół Św. Michała Archanioła (Michałkowice)
 • Zameczek w Michałkowicach (Park Górnik)
 • Zameczek romantyczny w Michałkowicach (ul. Oświęcimska)
 • Kapliczka w Bytkowie (pl. Skrzeka i Wójcika)
 • Kapliczka przydrożna (Bytków, ul. Watoły)
 • Kapliczka bł. Jana Sarkandra (Przełajka)
 • Kaplica św. Izydora (Przełajka, ul. Wiejska i Żniwna)
 • Kapliczka na Sośniej Górze (Przełajka)
 • Kościół Wniebowzięcia NMP z 1951 r. (Przełajka)

Obiekty Przyrodnicze

 • Park Pszczelnik
 • Park Miejski z pomnikami przyrody
 • Park "Hutnik"
 • Platany obok Urzędu Miejskiego (pl. Wolności)
 • Park "Górnik" z pomnikami przyrody (Michałkowice)
 • Pomniki przyrody - droga na cmentarz od kościoła św. Michała Archanioła (Michałkowice)
 • Stadnina koni (Przełajka)
 • Wyrobiska dawnych kamieniołomów (Michałkowice, ul. Sikorskiego)

Pomniki i miejsca pamięci

 • Pomnik Czynu Powstańczego (pl. Wolności)
 • Grób Nieznanego Żołnierza (pl. Wolności)
 • Pomnik Wojciecha Korfantego (ul. Chopina, al. Sportowców)
 • Tablice Pamięci na budynku Huty "Jedność" (ul. 27 Stycznia)
 • Pomnik Obrońców Kopalni "Michał" w Michałkowicach (ul. Orzeszkowej)
 • Tablica Pamięci Obrońców Kopalni "Michał" w Michałkowicach (kościół św. Michała Archanioła)
 • Obelisk Skrzeka i Wójcika w Bytkowie
 • Tablica Wojciecha Korfantego na Oś. Wróbla i Korfantego
 • Cmentarz Żołnierzy Niemieckich - droga E-40 w kierunku Czeladzi
 • Pomnik Policjanta (ul. Hibnera obok budynku policji)

Dzielnice - osiedla - obiekty współczesne

 • Siemianowice - Pałac Ślubów, Biblioteka Miejska, osiedla: "Wróbla", "Korfantego" i "Tuwima".
 • Bytków - osiedla: "Chemik", "Węzłowiec", "Młodych".
 • Bańgów, Bańgów II.
 • Michałkowice - osiedla: "Obrońców Kopalni Michał", "Zawadzkiego", "Fabud"
 • Przełajka

Oraz inne ciekawe obiekty z terenu miasta Siemianowic Śląskich mające wartość krajoznawczą, a nie ujęte w niniejszym wykazie.