Korzystając z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies.

Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Od Redakcji

    Kolejny, dwudziesty szósty, numer „Krajoznawcy Górnośląskiego” otwierają materiały opisujące przygotowania naszego środowiska do VI Kongresu Krajoznawstwa Polskiego w Olsztynie - relacja z Sejmiku Przedkongresowego zorganizowanego w dniach 23 i 24 kwietnia 2010 r. - „Krajobraz kulturowy a Krajoznawstwo i turystyka” - oraz relacja z samego Kongresu i obrad jednego z jego 4. zespołów. W ramach naszego Katalogu Kościołów Drewnianych prezentujemy świątynie w Rachowicach, Rudzińcu, Rybniku - Ligockiej Kuźni oraz w Rybniku -Wielopolu.

    Numer zamykają miscellanea, czyli „drobiazgi”: o zagłębiowskich młynach i zagłębiowskich zabytkach, autorstwa niestrudzonego badacza dziejów Zagłębia Bolesława Ciepieli oraz - w cyklu SYLWETKI - życiorys i relacja z obchodów 10. rocznicy śmierci Ryszarda Mielnika. Tam także, niejako „okazjonalnie” (zamiast w MISCELLANEACH) publikujemy regulamin nowej Turystycznej Odznaki im. Ryszarda Mielnika.

Zapraszamy do lektury.


 

Krajobraz kulturowy a krajoznawstwo i turystyka

logo-sejmik-3    Pod takim hasłem w dniach 23 i 24 kwietnia 2010 r. odbył się w Katowicach Ogólnopolski Sejmik Przedkongresowy przed VI Kongresem Krajoznawstwa Polskiego w Olsztynie. Patronat honorowy nad Sejmikiem objął Marszałek Województwa Śląskiego Bogusław Śmigielski oraz Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. zw. dr. hab. Wiesław Banyś, a jego organizatorami byli Rada Prezesów Oddziałów PTTK Województwa Śląskiego, Regionalna Fundacja Turystyki I Krajoznawstwa PTTK oraz Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK w Katowicach. 

    Sejmik podzielony został na dwie uzupełniające się części: referatową w piątek 23 kwietnia – pod wiodącym tytułem całego Sejmiku, oraz objazd krajoznawczy w sobotę 24 kwietnia pod hasłem „Śląsk Czarny – Śląsk Zielony”.

Czytaj więcej: Krajobraz kulturowy a krajoznawstwo i turystyka

VI Kongres Krajoznawstwa Polskiego

VI kongres    Raz na dziesięć lat krajoznawcy, reprezentujący różne środowiska (także spoza Towarzystwa) wspólnie z naukowcami spotykają się na Kongresach Krajoznawstwa Polskiego. W dniach 10-12 września 2010 roku w Olsztynie odbył się już szósty z kolei, obradujący pod przewodnim hasłem: „Polska w europejskiej rodzinie. Przenikanie kultur, idei i wartości. Powinności krajoznawców”.

Czytaj więcej: VI Kongres Krajoznawstwa Polskiego

Sprawozdanie z obrad Zespołu nr 3 VI Kongresu Krajoznawstwa Polskiego w Olsztynie

    Zespół nr 3 VI Kongresu Krajoznawstwa Polskiego, obradujący w Olsztynie 11 września br., zajmował się tematem: „PRZEMIANY KRAJOBRAZU KULTUROWEGO W POLSCE. TRADYCJA, WSPÓŁCZESNOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ”. Zespół zgromadził 50 uczestników Kongresu, a jego pracami kierował prof. dr hab. Jacek Purchla z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W celu usprawnienia obrad powołano zespół opracowujący uchwały i wnioski w składzie: Joanna Kośnik, Włodzimierz Łęcki i Edward Wieczorek.

    Podczas obrad zespołu wystąpiło 17 osób. Wiodące referaty, opublikowane w materiałach kongresowych przedstawili: prof. dr. hab. Jacek Purchla – „Przyszłość przeszłości. W stronę systemu ochrony dziedzictwa – dylematy polskiej transformacji” (Zeszyt 3); prof.. dr. hab. Aleksander Böhm – „Udane i nieudane związki ochrony krajobrazu i planowania przestrzennego w Polsce” (Zeszyt 3) oraz mgr inż. arch. Wojciech Czech – „Gospodarowanie krajobrazem” (Zeszyt 4). Znakomitym uzupełnieniem referatów wprowadzających było także wystąpienie mgr inż. arch. Alicji Gotowt-Jeziorskiej pt. „Wybrane czynniki przemian przestrzeni i krajobrazu kulturowego w aspekcie wartości krajoznawczych i turystycznych”.

Czytaj więcej: Sprawozdanie z obrad Zespołu nr 3 VI Kongresu Krajoznawstwa Polskiego w Olsztynie

Szlak zabytków techniki województwa śląskiego (wystąpienie kongresowe)

    Leżący w centrum województwa śląskiego Górnośląski Okręg Przemysłowy należy do najstarszych tego typu okręgów w Europie. Ukształtowany na przełomie XVIII i XIX w. zarówno w części pruskiej, jak i w Kongresówce, przez ponad dwieście lat ulega nieustannym przeobrażeniom. Przeobrażeniom ulegał także krajobraz tego regionu.

    Krajobraz kulturowy Górnego Śląska jest silnie przesycony formami przemysłowymi. Ich katalog jest dość bogaty: szyby kopalniane, hałdy, piece hutnicze, kominy, chłodnie kominowe, zbiorniki, magazyny, estakady, przenośniki, rurociągi, mosty, kanały, śluzy, wieże wodne, maszty energetyczne, torowiska i zabudowania stacyjne. To one stanowiły i stanowią o kulturowej odrębności tego obszaru, to one decydowały o emocjonalnej identyfikacji społeczeństwa zamieszkującego Górny Śląsk.

Czytaj więcej: Szlak zabytków techniki województwa śląskiego (wystąpienie kongresowe)