Korzystając z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies.

Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Rocznicowo o Ryszardzie Mielniku

    W Katowicach powstaje trasa rowerowa nr 103, która nazwana będzie imieniem Ryszarda Mielnika. Trasa prowadzi z Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku przez osiedla Tysiąclecia i Witosa do Lasu Kochłowickiego gdzie połączy się z trasą nr 122.

    Ryszard Mielnik był zasłużonym działaczem PTTK, szczególnie na niwie kolarskiej. Był odznaczony wieloma wyróżnieniami a od 1989 r. otrzymał także tytuł Członka Honorowego PTTK.

mielnik

    Ryszard Mielnik urodził się 16 maja 1924 r. we Lwowie. Mieszkał w Tarnowie, a po wojnie w Gdyni, Gliwicach i Katowicach. Pracując zawodowo, ukończył w 1965 r. Politechnikę Śląską, a w 1974 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera mechanika.

    W czasie II wojny światowej członek ruchu oporu w Szarych Szeregach.

    Pracował w Stoczni im. Komuny Paryskiej, Biurze Projektów Przemysłu Chemicznego w Gliwicach, Zakładach Azotowych w Kędzierzynie, Biurze Projektów „Koksoprojekt" w Zabrzu, Biurze Studiów i Typizacji Przemysłu Węglowego w Katowicach, Śląskich Zakładach Sprzętu Elektrotechnicznego „Elpor" w Mysłowicach, Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Maszyn Elektrycznych „Komel" w Katowicach, Zakładzie „Foto-Pam" PTTK w Bytomiu, na różnych stanowiskach kierowniczych i dyrektorskich.

    Do PTTK wstąpił w 1953 r. Był kierownikiem sekcji turystyki kolarskiej w Kole PTTK nr 2 „Biprochem" i członkiem Oddziałowej Komisji Turystyki Kolarskiej PTTK w Gliwicach. W 1954 r. uzyskał uprawnienia przodownika turystyki kolarskiej - leg. nr 122. W 1955 r. założył Oddziałową Komisję Turystyki Kolarskiej w Kędzierzynie zostając jej przewodniczącym. Został członkiem Okręgowej Komisji Turystyki Kolarskiej PTTK w Opolu. W 1960 r. założył Zabrzański Turystyczny Klub Kolarski będąc jego prezesem do 1962 r. W 1975 r. założył Osiedlowy Klub Kolarski przy SM „Górnik" na Osiedlu 1000-lecia w Katowicach. W latach 1995-96 był prezesem Klubu Turystyki Kolarskiej „Wagant" Oddziału PTTK Baildon w Katowicach.

    Od 1959 r. członek Okręgowej, a później Wojewódzkiej Komisji Turystyki Kolarskiej PTTK w Katowicach, pełniąc funkcję wiceprzewodniczącego, a od 1962 do 1990 funkcję przewodniczącego. W latach 1991-96 członek Regionalnej Rady Turystyki Kolarskiej PTTK w Katowicach.

    Od 1960 r. do śmierci nieprzerwanie członek Komisji Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK pełniąc przez 5 kadencji funkcję wiceprzewodniczącego. Wchodził także w skład Zarządu Głównego PTTK oraz Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Katowicach. Był dziekanem Kręgu Seniorów (członków honorowych PTTK). W Kole Przewodników Oddziału PTTK Huty Baildon pełnił funkcję wiceprezesa.

    Był organizatorem wielu imprez kolarskich, w tym Międzynarodowego Rajdu Kolarskiego AIT w Rogoźniku, którego był komandorem. Miał bardzo duże zasługi w szkoleniu przodowników turystyki kolarskiej, a także w działalności organizacyjnej. Był autorem wielu opracowań oraz współautorem Vademecum Turysty Kolarza. Oprócz uprawnień przodownika turystyki kolarskiej miał uprawnienia instruktora krajoznawstwa i przewodnika (beskidzkiego, terenowo-nizinnego, jurajskiego i po Ojcowskim Parku Narodowym).

    Oprócz działalności w PTTK aktywnie działał w Związku Harcerstwa Polskiego oraz w Komisji Historii i Ochrony Zabytków Hutnictwa przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego. Był założycielem Działu Historii Hutnictwa w Muzeum Historii Miasta Katowic.

    Za działalność społeczną, nie tylko w PTTK, otrzymał wiele odznaczeń m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Złotą Odznakę Zasłużonego Działacza Turystyki, Złotą Honorową Odznakę PTTK, Katowicką Odznakę Honorową PTTK, Srebrną i Złotą Odznakę Honorową SITPH, Srebrną i Złotą Odznakę Honorową NOT, Srebrną i Złotą Odznakę „Za Opiekę nad Zabytkami", Krzyż Zasługi dla ZHP, Medal „Za zasługi dla Obronności Kraju", „Krzyż Partyzancki". W 1989 r. Walny Zjazd PTTK nadał mu najwyższe wyróżnienie - tytuł Członka Honorowego PTTK. Był także honorowym przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Turystyki Kolarskiej PTTK w Katowicach oraz członkiem honorowym wielu klubów kolarskich PTTK.

    Zmarł 17 września 2000 r. w Rumii k. Gdyni. Pochowano go w Katowicach na cmentarzu przy ul. Brackiej.

Elżbieta Praus