Korzystając z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies.

Czytaj więcej…

Zrozumiałem

O nas

    Regionalna Pracownia Krajoznawcza działa przy regionalnej Fundacji Turystyki i Krajoznawstwa. Pracownia dysponuje wyspecjalizowaną biblioteką, prowadzi działalność wydawniczą; periodyk "Krajoznawca Górnośląski" i inne opracowania są dostępne w internecie. Wraz z fundacją szeroko popularyzuje walory kulturowe Górnego Śląska i działa na rzecz ochrony jego krajobrazu. Działa Górnośląski Krąg Krajoznawców, Regionalne Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa, organizowane są Górnośląskie Sympozja Krajoznawcze, prowadzone prace w środowisku młodzieży. Weryfikowana jest ROK i odznaki regionalne.

    Od roku 2002, na prośbę Biura Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, opracowywuje i koordynuje prace przy "Szlaku Architektury Drewnianej Województwa Śląskiego" (koncepcja przebiegu tras, wytypowanie obiektów, rozpropagowanie Szlaku, opracowanie koncepcji i projektu Odznaki Krajoznawczej "Szlak Architektury Drewnianej Województwa Śląskiego").

    Z RPK wypłynął pomysł popularyzacji walorów krajoznawczych Górnego Śląska poprzez cykl wycieczek pt. "Zwiedzamy zamki i pałace ziemi śląskiej", których organizacji podjęło się Koło PTTK nr 6 "Wędrowiec" przy Kombinacie Koksochemicznym w Zabrzu

    Od 1993 r. RPK organizuje nieperiodyczne sesje i spotkanie krajoznawcze w różnych miejscach, służące poznaniu nowego miejsca lub konkretnego obiektu (np. muzeum).

    Od 1990 r. RPK przejęła redagowanie i wydawanie periodyku środowiska krajoznawczego województwa katowickiego i śląskiego "Krajoznawca Górnośląski". Wcześniej redakcja spoczywała na Wojewódzkiej Komisji Krajoznawczej, zaś wydawanie - na Zarządzie Wojewódzkim PTTK. Od 1990 r. społecznymi siłami, bez nakładów finansowych wydano 12 zeszytów "Krajoznawcy Górnośląskiego", z tego w latach 2000-2004 - 6 zeszytów (ostatni - 19). Oprócz wersji drukowanej (wcześniej na małej poligrafii, aktualnie na kopiarce) od 1998 r. "Krajoznawca Górnośląski" ma swoją wersję internetową.

    Niezależnie od "Krajoznawcy" ukazywał się w latach 1991-1993 Magazyn Krajoznawczy Młodzieży "Włóczęga" (6 numerów) oraz luźne publikacje: Poręba, Kromołów, Zabytki architektury województwa śląskiego, Miejsca przyrodniczo cenne województwa śląskiego, Architektura - skrypt szkoleniowy dla kursantów SKPB, Geografia turystyczna Beskidu Sądeckiego, Niskiego i Bieszczadów - skrypt szkoleniowy dla kursantów SKPB. Na zlecenie Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach RPK wydała foldery: "Szlakiem zabytków techniki województwa katowickiego" i "Zabytkowe kościoły drewniane województwa katowickiego" (1994) oraz przewodnik "Racibórz i okolica" (1994) i "Informator turystyczny województwa katowickiego" (1995). Z kolei na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego RPK opracowała i wydała w 2001 r. "Informator turystyczny województwa śląskiego".

    Niezależnie od tych wydawnictw RPK wydaje od 1991 r. zeszyty "Inwentaryzacji Krajoznawczej Województwa Śląskiego". Do tej pory ukazało się 21 zeszytów, prezentujących inwentaryzację 16 gmin. Od 2001 r. Inwentaryzacja jest też opracowywana na płytach CD (15 gmin). Na zlecenie Wydziału Rozwoju Regionalnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach RPK wydała płyty CD "Inwentaryzacja Krajoznawcza Powiatu Ziemskiego Rybnickiego" (2002), "Inwentaryzacja Krajoznawcza Powiatu Tarnogórskiego" (2003), "Inwentaryzacja Krajoznawcza Powiatu Mikołowskiego" (2004) ), "Inwentaryzacja Krajoznawcza Powiatu Raciborskiego" (2004). Wracając do spraw inwentaryzacji krajoznawczej województwa. Trwa ona pod egidą RPK od 1987 r. i objęła do tej pory 35 gmin. Dokumentacja jest przechowywana w RPK.