Korzystając z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies.

Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Janina Wacowska (1936-2000)

    Odeszła nagle i niespodziewanie, nie realizując do końca swych pragnień i zamierzeń.

    Do naszego Towarzystwa wstąpiła w 1956 roku i przez cały czas była działaczem społecznym wysokiej klasy. W Oddziale PTTK im. Mariana Kantora-Mirskiego w Będzinie pełniła szereg funkcji z wyboru, między innymi prezesa, a ostatnio wiceprezesa Zarządu Oddziału. Była postacią znaną nie tylko w Zagłębiu, ale w wielu zakątkach kraju, do czego przyczyniała się jej pasja ochrony zabytków i przyrody.

    Znana była ze swej działalności z dziećmi oraz młodzieżą, dla których organizowała obozy letnie i zimowe, wycieczki w bliższe i dalsze okolice, a zawłaszcza niezwykle popularne w Będzinie „Złazy Przedszkolaków”.

    Była prezesem Koła Przewodników będzińskiego Oddziału PTTK, które nie tak dawno, bo w kwietniu, obchodziło swoje uroczystości 40-lecia. Właśnie jednym ze współorganizatorów tego pięknego jubileuszu była Janka. Zjechało nań mnóstwo przyjaciół Koła - i osobiście Janki - z różnych zakątków kraju, m.in. z kół przewodnickich Cieszyna, Katowic, Rabki i Warszawy.

    Od 1967 roku była pracownikiem PTTK, piastując ostatnio stanowisko dyrektora Biura Obsługi Ruchu Turystycznego będzińskiego Oddziału PTTK. Dzięki jej ogromnej i niestrudzonej pracy powstało w Będzinie i sąsiednich miastach: Czeladzi, Sosnowcu-Zagórzu i Dąbrowie Górniczej wiele kół PTTK. Po likwidacji powiatu będzińskiego w latach siedemdziesiątych, w oparciu o koła skupione dawniej w Oddziale PTTK w Będzinie powstały nowe oddziały w Czeladzi, Dąbrowie Górniczej i Ząbkowicach.

    Będąc aktywnym członkiem kadry programowej PTTK posiadała wiele uprawnień. Była m.in. przodownikiem turystyki górskiej, przodownikiem turystyki pieszej, przewodnikiem beskidzkim, świętokrzyskim i terenowym, instruktorem krajoznawstwa. Była członkiem zarządu Regionalnej Fundacji Turystyki i Krajoznawstwa PTTK, członkiem Rady Koordynacyjnej do spraw Turystyki przy Urzędzie Miejskim w Będzinie, działała także w Towarzystwie Przyjaciół Będzina, Stowarzyszeniu Orderu Św. Stanisława i Stowarzyszeniu Twórców Kultury Zagłębia.

    Za pracę społeczną i zawodową została wyróżniona i odznaczona: Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką „Zasłużonemu w rozwoju województwa katowickiego”, Złotą Odznaką „Zasłużony Działacz Turystyki”, Złotą Honorową Odznaką PTTK, Złotą Odznaką „Zasłużony w Pracy Wśród Młodzieży”, Zasłużony Pracownik PTTK, Zasłużony dla Oddziału PTTK Będzin oraz wpisami do „Księgi Zasłużonych dla Miasta Będzina” i „Księgi Zasłużonych Działaczy PTTK Województwa Śląskiego”.

    Swą pracą zawodową i społeczną przyczyniła się do wychowania wielu działaczy PTTK, a całej ogromnej rzeszy mieszkańców Zagłębia zaszczepiła bakcyla wędrowania po górach i Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, bakcyla bezinteresownej działalności na rzecz turystyki i polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego. Nic więc dziwnego, że w ostatnią wędrówkę na cmentarzu w Dąbrowie Górniczej odprowadzały Ją nieprzebrane tłumy przyjaciół...

Żegnaj Janeczko!

Tytus Szlompek