Korzystając z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies.

Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Maciej Świderski i jego pasja

    W tym roku dołączył do naszego grona Instruktorów Krajoznawstwa Maciej Świderski z Zawiercia, prawdziwy krajoznawca, pasjonat opieki nad cmentarzami wojennymi z I wojny światowej i obiektami fortyfikacyjnymi. Może przez te zainteresowania, także bliskie memu sercu, postanowiłem poświęcić parę słów Maćkowi.
    Urodzony w 1946 r., całe dorosłe życie poświęcił realizacji swych zainteresowań historycznych - dokumentowania pierwszych lat niepodległości po okresie zaborów. Zauroczony postacią wuja Mariana, sierżanta w Korpusie Ochrony Pogranicza baonu Kopyczyńce, szukał po latach śladów walk z okresu I wojny światowej w okolicach Zawiercia. I tak narodziła się jego pasja odkrywania i dokumentowania cmentarzy wojennych. Zebrane w ciągu 20 lat żmudnej i dociekliwej pracy materiały przekazał zainteresowanym organizacjom i instytucjom, dążąc do uratowania tego, co jeszcze nie uległo całkowitemu zniszczeniu.


    Zyskał tym zainteresowanie, zrozumienie i poparcie w zawierciańskim środowisku krajoznawców, w miejscowym Oddziale PTTK, gdzie działa w Komisji Ochrony Cmentarzy, Kwater i Fortyfikacji Wojennych oraz w Towarzystwie Miłośników Ziemi Zawierciańskiej. Znają Go także w placówkach dyplomatycznych państw uczestniczących w działaniach wojennych I wojny światowej w okolicy Zawiercia. Konsul Generalny Austrii w Krakowie wpisał Maćka Świderskiego na listę osób zainteresowanych problematyką cmentarzy wojennych z lat 1914-1918 i zobowiązał się do przesyłania mu informacji o podejmowanych inicjatywach. Utrzymuje także kontakty z Austriackim Archiwum Państwowym i Austriackim Czarnym Krzyżem (odpowiednikiem naszego Komitetu ochrony miejsc pamięci).
    W ubiegłym roku Maciej Świderski brał udział w uroczystościach z okazji 80 rocznicy Operacji Gorlickiej, w czasie której w maju 1915 r. zginęło, zostało rannych i dostało się do niewoli pod Gorlicami ponad 150 tys. żołnierzy rosyjskich. Wiosną 1997 r. Miejski Ośrodek Kultury w Zawierciu wydał książkę Macieja Świderskiego "Austriackie cmentarze oraz kwatery wojenne w Zawierciu i okolicy 1914-1918", podsumowującą prawie 20-letnie poszukiwania terenowe i archiwalne.
    Największym marzeniem Macieja Świderskiego jest połączenie cmentarzy i fortyfikacji okolic Zawiercia szlakiem turystycznym. Życzę mu powodzenia w tym zamyśle.

Edward Wieczorek