Korzystając z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies.

Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Herb Bełku

3    Wieś Bełk dzieliła się niegdyś na dwie odrębne gminy: Bełk Dolny i Górny, które używały własnych pieczęci i miały własne herby.
    Pieczęć Dolnego Bełku, pochodząca z pocz. XIX w., przedstawia dom i studnię z żurawiem, przy tym napis: GEM:NIED-BELK (= Gemeinde Nieder Belk) RYBNIKER/KREIS (średnica 28 mm). Wyciśnięta jest na dokumencie z 1835 r. w Archiwum Starostwa Rybnickiego.
    Wieś Górny Bełk używała pieczęci w XIX w. z wyobrażeniem leżącego snopa zboża, przy którym stoją sierp i kosa. Napis na niej: OBER BELKER GEMEIN:S: (=Gemeinde Siegel) RYBNIKER/ KREIS (średnica 27 mm). Znajduje się ona na w/w akcie.
    W okresie międzywojennym połączona gmina Bełk używała innego herbu: głowa rogacza z promienistym krzyżem między rogami. Na pieczęci z 1921 r. oprócz herbu napis: GMINA BEŁK/ POW. RYBNICKI (średnica 38 mm). Kolorystycznie: biała głowa rogacza, złoty krzyż i promienie, niebieskie tło.

Na podstawie książki "Herby i pieczęcie miejscowości woj. śląskiego", M. Gumowski