Korzystając z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies.

Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Katalog Kościołów Drewnianych - Bełk

    Osada Bełk, istniejąca już w XIII w., należała do parafii w Żorach. Z początkiem XVI w. powstała w Bełku parafia przy kościele Wszystkich Świętych, który spłonął w XVIII w., a nowy otrzymał wezwanie Św. Marii Magdaleny. Zbudowany został prawdopodobnie w 1753 r., o czym świadczyć może data wyryta na belce w zakrystii. Być może napis ten dotyczy jedynie zakrystii, a sam kościół datowany jest wcześniej (wg "Katalogu Diecezji Katowickiej" z 1986 r. - 1745 r.).
    Kościół w Bełku jest budowlą orientowaną, konstrukcji zrębowej na podmurówce z kamienia. Jego nawa ma plan prostokąta zbliżonego do kwadratu, a mniejsze prezbiterium zamknięte jest trójbocznie.
4    Do prezbiterium od płn. dobudowano zakrystię, natomiast do nawy - od płd. - kruchtę, a od płn. - prostokątny składzik, długości ok.2/3 boku nawy. Ściany nawy i prezbiterium zabezpieczone są częściowo zadaszeniem. Powyżej zadaszenia ściany oszalowane są deskami, zaś poniżej - odkryte. Szalowane są również ściany kruchty i wieży. Okna zamknięte półkoliście, a w szczytowej ścianie - rzadko spotykane okienko okrągłe.
    Dach dwukalenicowy, dwuspadowy. Na części nawowej znajduje się ośmioboczna wieżyczka na sygnaturkę, zwieńczona baniastym hełmem z latarnią. Całość dachu i wieże pokryte są gontem. Gontowane jest również zadaszenie ścian.


    Wieża - dzwonnica ma konstrukcję słupową i jest połączona z nawą. Zbudowano ją na planie kwadratu o ścianach zwężających się ku górze. Osadzona na wieży izbica nakryta jest hełmem cebulastym z latarnią.
    Portale do nawy i kruchty pochodzą z czasu budowy kościoła. Pod kościołem znajduje się murowana krypta z czterema trumnami, prawdopodobnie kolatorów.
    Wystrój i wyposażenie głównie barokowe. Ołtarz główny barokowy z 1670 r. z gotyckimi płaskorzeźbami św.św. Katarzyny i Barbary z około 1500 r., będącymi pozostałością tryptyku z pierwotnego ołtarza. Główne miejsce w tym tryptyku zajmowała figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem, znajdująca się obecnie na plebanii. Miejsce centralnego ołtarza zajmuje obecnie obraz patronki kościoła św. Marii Magdaleny pędzla J. Fahnrotha z 1849 r.
    W ołtarzu bocznym z prawej strony znajduje się obraz św. Antoniego Pustelnika, natomiast z lewej strony - obraz Matki Boskiej nieznanego artysty z ok. 1870 r. Na bocznej ścianie kościoła wisi obraz z XV w., przedstawiający Matkę Boską Różańcową. Jest to tzw.obraz immaculata, tzn. nie zmieniany od czasu powstania.

belk 2
    Ambona barokowa z ok.1675 r. posiada rzeźby czterech Ewangelistów na parapecie. Chrzcielnica pięknie uformowana i polichromowana na podstawie kamiennej, pochodzi z Żor. Przy wejściu głównym oraz w przedsionku bocznym zachowały się stare kamienne "żegnaczki", fundowane w 1657 r. przez Adalberta Holly'ego. Wnętrze nakryte pozornym sklepieniem kolebkowym o łuku obniżonym. Tęcza zamknięta łukiem półkolistym. Chór muzyczny wsparty na dwóch okrągłych słupach, wybrzuszony w częściach środkowej oraz skrajnych. Organy zostały wykonane w Pyskowicach ok. 1799 r.
    Wokół kościoła rozciąga się zabytkowy cmentarz. Wśród zachowanych starych grobów m.in. groby Wiliama Baildona z 1833 r. oraz Marii von Strachwitz z domu Baildon z 1850 r. - dzieci Johna Baildona, pioniera nowoczesnego hutnictwa na Górnym Śląsku, który w 1823 r. przejął majątek Bełk po swoim teściu Franciszku Gally.
    Zespół kościelno-cmentarny otoczony jest kamiennym murkiem, w który wmurowano żelazną "kunę" - rodzaj kajdan (obręcz na szyję), którymi przytwierdzano w miejscu publicznym cudzołożnice. Na cmentarzu rośnie kilka pomnikowych dębów o obwodach ok. 300 cm.

Hubert Buchta i Leon Kopernik