Korzystając z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies.

Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zbigniew Ratajski (1908-2003)

Ratajski    23 maja 2003 roku na wieczną wędrówkę odszedł nasz kolega, Członek Honorowy Towarzystwa Zbigniew Ratajski. Urodził się 15 grudnia 1908 roku w Sanoku. Szkolę średnią ukończył w Toruniu, gdzie przeniesiono służbowo jego ojca, po czym rozpoczął studia na Politechnice Warszawskiej, które ukończy! jako inżynier mechanik. Po ukończeniu studiów podjął pracę w budującym się Centralnym Okręgu Przemysłowym; początkowo w Starachowicach, potem w Rzeszowie i Stalowej Woli. W tej ostatniej przeżył okupację. Po wojnie podjął pracę w Fabryce Maszyn i Sprzętu Wiertniczego ,.Glinik” w Gliniku Mariampolskim. a w latach pięćdziesiątych przeniósł się na Śląsk. Początkowo pracował w Fabryce Maszyn Górniczych „Famur” w Katowicach-Piotrowicach, po czym - aż do emerytury.-w Głównym Instytucie Górnictwa.

    Do Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego wstąpił w roku 1951. Należąc w latach 1951-53 do Oddziału w Gorlicach zorganizował koło PTTK przy Fabryce Maszyn i Sprzętu Wiertniczego „Glinik” w Gliniku Mariampolskim kolo Gorlic. Pełniąc w tej firmie obowiązki dyrektora technicznego zainicjował i wspierał budowę schroniska na Magurze Małastowskiej. Po przybyciu w 1954 r. na Śląsk, wraz ze zmianą miejsca zamieszkania i aktywności zawodowej od roku 1955 włącza się w życie katowickiego Oddziału PTTK bardzo silnie angażując się w działalność przewodnicką. Będąc szefem produkcji Piotrowickiej Fabryki Maszyn Górniczych w Katowicach zorganizował zakładowe kolo PTTK. Po uzyskaniu w roku 1954 uprawnień przewodnika a później przodownika Górskiej Odznaki Turystycznej i Górskiej Odznaki Narciarskiej zaczął społecznie prowadzić wycieczki dla załogi. Został współzałożycielem jednego z pierwszych na Śląsku Kola Przewodników Beskidzkich, pełniąc od roku 1955 do 1987 funkcję jego wiceprezesa, w latach 1972-1973 - prezesa. W 1996 r. koledzy przyznali Mu tytuł prezesa honorowego.

    Systematycznie doskonalił i pogłębiał swoją wiedzę uzyskując w 1961 roku 1 klasę przewodnicką, w roku 1978 uprawnienia instruktora przewodnictwa górskiego. Był członkiem Komisji Przewodnickiej Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Katowicach i członkiem komisji kwalifikacyjno-egzaminacyjnej dla uprawnień przewodnickich. Pełniąc te funkcje brał aktywny udział w kształceniu kandydatów na przewodników prowadząc na licznych kursach wykłady dotyczące zagadnień związanych z architekturą, metodyką uprawiania turystyki górskiej - pieszej i narciarskiej. Należał do zespołu redakcyjnego biuletynu szkoleniowego Wojewódzkiej Komisji Przewodnickiej PTTK w Katowicach.

    Jego pasją było również fotografowanie. Wykorzystując swoją wiedzę i umiejętności dokumentował wiele turystycznych wydarzeń i obiektów krajoznawczych (między innymi budowę wieży widokowej na Baraniej Górze, tworzenie Ośrodka Kultury Turystyki Górskiej „U źródeł Wisły” pod Baranią Górą”), organizował wystawy fotografii turystycznej i krajoznawczej, współpracował z Regionalną Pracownią Krajoznawczą PTTK w Katowicach.

    Za swoją działalność w Towarzystwie decyzją Walnego Zjazdu PTTK w roku 1997 nadano Mu godność Członka Honorowego. Wyróżniony został także m.in. Złotą Honorową Odznaką PTTK, Medalem 110-lecia Przewodnictwa i Medalem 50-lecia PTTK. Jego praca społeczna na rzecz turystyki została uhonorowana między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznaką Zasłużony Działacz Turystyki, Odznaką Zasłużony Działacz Kultury.

    Byl człowiekiem niezwykle skromnym, życzliwym, o wielkiej kulturze i inteligencji, budzących podziw i szacunek umiejętnościach przekazywania swojej wiedzy wszystkim, którzy chcieli Go słuchać.

    W pochmurne majowe przedpołudnie 27 maja w nabożeństwie żałobnym w kościele pod wezwaniem Marii Magdaleny w Starych Tychach obok najbliższej rodziny Zmarłego uczestniczyli koledzy z Koła Przewodników Beskidzkich im. Bogusława Ryborza Górnośląskiego Oddziału PTTK w Katowicach, delegacje Zarządu Głównego PTTK, Zarządu Górnośląskiego Oddziału PTTK, Zarządu Katowickiego Regionalnego Oddziału PTTK, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, koledzy z przemierzanych wspólnie turystycznych szlaków, miejsc, pracy, sąsiedzi. Na miejscowym cmentarzu komunalnym nad miejscem Jego doczesnego spoczynku pochyliły się akryte kirem sztandary Zarządu Głównego PTTK i Górnośląskiego Oddziału PTTK.

Cześć Jego pamięci!

Roman Bargiel