Korzystając z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies.

Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Jerzy Nowak (1910-2001)

NOWAK JERZY    Urodził się 6 sierpnia 1910 r. w Wielkopolsce, w Bralinie w powiecie kępińskim, gdzie także uczęszczał do szkoły podstawowej. Z powodu trudnej sytuacji rodzinnej po skończeniu szkoły podstawowej musiał podjąć pracę zarobkową i dopiero kilka lat później, po czterech latach nauki, w 1931 r. zdał w Ostrzeszowie maturę.

    Jeszcze w czasie nauki wstąpił do harcerstwa, przechodząc kolejne szkolenia do stopnia instruktora. Był harcmistrzem, początkowo w Ostrzeszowie, potem w Komendzie Hufca w Rybniku.

    Po rocznej służbie wojskowej uzyskał posadę nauczyciela w szkole powszechnej w powiecie rybnickim, gdzie pracował do wybuchu II wojny światowej. W kampanii wrześniowej brał udział jako oficer piechoty.

    W czasie okupacji hitlerowskiej przebywał w Zagłębiu Dąbrowskim, gdzie pracował, działając jednocześnie w tajnym harcerstwie jako łącznik między Zagłębiem a śląską chorągwią harcerską Szarych Szeregów.

    Po wyzwoleniu podjął pracę w przemyśle hutniczym, studiując jednocześnie na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, gdzie uzyskał stopień magistra ekonomii. W przemyśle hutniczym przepracował 30 lat, aż do przejścia na emeryturę.

    Turystyczny życiorys Jerzego Nowaka rozpoczął się w 1947 r., kiedy wstąpił do Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Po połączeniu PTT z PTK od początku działa w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym. W latach 1954-56 był przewodniczącym Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, a od 1956 r. do 1985 r. - członkiem Zarządu Okręgu (od 1975 r. Zarządu Wojewódzkiego) PTTK w Katowicach. W Zarządzie Okręgu przez trzy kadencje był prezesem, a przez dwie - wiceprezesem Zarządu. W Zarządzie Wojewódzkim PTTK pełnił funkcję przewodniczącego Komisji ds. Odznaczeń i Komisji Historii i Tradycji. Przez swoje długie, pracowite życie Jerzy Nowak pełnił również wiele funkcji we władzach Zarządu Głównego PTTK w Warszawie, i tak:

  • latach 1956-1962 - był członkiem Zarządu Głównego,
  • w latach 1960-1962 - był Skarbnikiem Zarządu Głównego,
  • w latach 1958-1968 - był członkiem Kapituły Odznaczeń Zarządu Głównego,
  • w latach 1958-1962 - był członkiem i przewodniczącym Komisji Planu i Budżetu,
  • w latach 1977-1989 - był członkiem i wiceprezesem Głównej Komisji Rewizyjnej.

    Posiadał uprawnienia przodownika turystyki kajakowej, przewodnika beskidzkiego i przewodnika terenowego. Za swoją działalność zawodową i społeczną został odznaczony m.in.: Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Zasłużonego Działacza Turystyki, Złotą Honorową Odznaką PTTK. Został jako jeden z pierwszych wpisany do „Księgi Zasłużonych Działaczy Turystycznych Województwa Katowickiego”.

    Szerokiemu ogółowi turystów - także młodszego pokolenia - Jerzy Nowak jest znany jako autor opracowania monograficznego: „Działalność Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w województwie katowickim w latach 1951-1985”. Był także przewodniczącym komitetu redakcyjnego wydawnictwa pt. „Katowicki Oddział PTTK w latach 1922-1975”.

    Jerzy Nowak zmarł w Katowicach 3 marca 2001 r., a Jego pogrzeb odbył się 12 marca 2001 r. W ostatniej wędrówce towarzyszyło Mu liczne grono przyjaciół i kolegów z Towarzystwa, m.in. Prezes ZG Janusz Zdebski, Wiceprezes ZG Edward Kudelski i Sekretarz Generalny ZG Andrzej Gordon, a nad urną z prochami Zmarłego pochyliły się w ostatnim hołdzie sztandary PTTK: Zarządu Głównego, byłego Zarządu Wojewódzkiego i Zarządu Oddziału Górnośląskiego w Katowicach.

    I tak na katowickim cmentarzu przy ul. Sienkiewicza zakończyła się wędrówka przez życie wybitnego działacza, Członka Honorowego PTTK Jerzego Nowaka.

Cześć Jego pamięci!

Tytus Szlompek