Korzystając z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies.

Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Spis zawartości „Materiałów Szkoleniowo - Informacyjnych” i „Krajoznawcy Górnośląskiego”

Materiały  nr 1 (1983):
1. „O dziwnym mieście nad dziwną rzeką” - Gustaw Morcinek, s. 1
2. „300-lecie zwycięstwa pod Wiedniem” - Krzysztof Domański, Henryk Stasiński, s. 4
3. „Kolejka wąskotorowa - BAŁKAN” - Krzysztof Jędrysik, s. 8
4. „Zarys hydrografii województwa katowickiego” - Krzysztof Domański, s. 9
5. „Kronika Komisji Krajoznawczej ZW PTTK w Katowicach”, s. 11

Materiały Szkoleniowo-Informacyjne nr 2 (1983):
1. „Powstania śląskie” - Janina Zabierzewska, s. 1
2. „Zespół Jurajskich Parków Krajobrazowych” - Andrzej Stróżecki, s. 4
3. „Golensizi V Civitates” - Henryk Stasiński, s. 5
4. „Kościoły halowe województwa katowickiego” - Bernard Kopiec, s. 8
5. „300-lecie zwycięstwa pod Wiedniem c.d.” - Krzysztof Domański, s. 10
6. „Kronika KK ZW PTTK w Katowicach”, s. 12

Materiały Szkoleniowo-Informacyjne nr 3 (1983):
1. „Kościoły halowe województwa katowickiego c.d.” - Bernard Kopice, s.l
2. „Szlak Husarii Polskiej c.d.” - Krzysztof Domański, s. 10
3. „Kronika KK ZW PTTK w Katowicach”, s. 13

Materiały Szkoleniowo-Informacyjne nr 4 (1983):
1. „Król Jan III Sobieski w Piekarach Śląskich”, s. 1
2. „Żydowski cmentarz w Jaworznie” - Czesław Kempiński, s. 4
3. „Oddział Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Katowicach” - Władysława Ślęzak, s. 5
4. „O grzybach...”-Tadeusz Krotoski, s. 6
5. „Szlak Husarii Polskiej” - Henryk Stasiński, s. 7
6. „Polenlager Nr 169”- Stanisław Wajda, s. 10
7. „Kronika KK ZW PTTK w Katowicach”, s. 13

Materiały Szkoleniowo-Informacyjne nr 5 (1984):
1. „Najstarszy lawaterz województwa katowickiego” - Henryk Stasiński, s. 3
2. „Odznaki regionalne PTTK” - Robert Respondowski, s. 5
3. „Giszowiec - morderstwo dokonane” - Henryk Stasiński, s. 8
4. „Nowości wydawnicze” - Mieczysław Sufryd, Henryk Stasiński, s/13
5. „Kronika KK ZW PTTK w Katowicach”, s. 15

Materiały Szkoleniowo-Informacyjne nr 6 (1984):
1. „Jurajskie drewniane kapliczki” - Andrzej Stróżecki, s. 1
2. „Zabytki górnicze ziemi olkuskiej” - Robert Respondowski, s. 4
3. „Madonny na lwach” - Henryk Stasiński, s. 11
4. „Kronika KK ZW PTTK w Katowicach”, s. 14

Materiały Szkoleniowo-Informacyjne nr 7 (1984):
1. „Śląskie Orły w Katowicach” - Krzysztof Witkowski, s. 2 .
2. „Pałac w Rybnej - odzyskany zabytek” - Mieczysław Sufryd, s. 3
3. „Polska szkoła mniejszościowa w Zabrzu-Mikulczycach 1923-1939” - Robert Respondowski, s.5
4. „Otoczenie starego kościoła Św. Wojciecha w Mikołowie” - Henryk Stasiński, s. 7
5. „Gawęda o Gawędziarzu czyli mini-saga rodziny Jana Kawuloka z Istebnej” - Erwin Mecha, s.10
6. „Najstarsze osadnictwo na ziemi wodzisławskiej” - Lech Wiewióra, s. 12
7. „Kronika KK ZW PTTK w Katowicach”, s. 15

Materiały Szkoleniowo-Informacyjne nr 8 (1985):
1. „Szkoła Pomnik Pokoju w Raciborzu” -Henryk Stasiński, s. 1
2. „Kronika ważniejszych wydarzeń z historii Lędzin” - Jan Górski, s. 4
3. „Świątobliwa Ofka Piastówna” - Amelia Kozłowska, s. 6
4. „IV Śląskie Sympozjum Krajoznawcze w Głogówku” - Jan Górski, s. 10
5. „Kolekcjonerstwo krajoznawcze w województwie katowickim” - Jerzy Nowok, s. 11
6. „Nowości wydawnicze” - Henryk Stasiński, s. 12
7. Uzupełnienie artykułu: „Otoczenie starego kościoła Św. Wojciecha w Mikołowie” - Henryk Stasiński, s. 13
8. „Kronika KK ZW PTTK w Katowicach”, s. 13

Materiały Szkoleniowo-Informacyjne nr 9 (1985):
1. „Dr Juliusz Roger, niemiecki zbieracz polskich pieśni ludowych” - Amelia Kozłowska, s. 1
2. „Zabrze - pomniki i tablice pamiątkowe” - Robert Respondowski, s. 4
3. „Biblioteka Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK w Katowicach” - Stefania Bargielska, s.10
4. „Epitafium ks. Rostabińskiego w starym kościele mikołowskim” — Henryk Stasiński, s. 12
5. „Kronika KK ZW PTTK w Katowicach”, s. 15

Materiały Szkoleniowo-Informacyjne nr 10 (1985):
1. „Tablica pamiątkowa ku czci Aleksandra Janowskiego w Sosnowcu” - Romant Gałkowski, s. 1
2. „Herby miast i wsi woj. katowickiego” - Robert Respondowski, s. 3 
3. „Poczet książąt pszczyńskich” -Henryk Stasiński, s. 6
4. „Arkoza i araukaria” - Robert Respondowski, s. 13
5. „Nowości wydawnicze”, s. 14
6. „Kronika KK Z W PTTK w Katowicach”, s. 15

Krajoznawca Górnośląski nr 1(1986):
1. „Od Redakcji", s. 1
2. „Wspomnienie o Lucjanie Gómisiewiczu” - Amelia Kozłowska, s. 2
3. „Rzeźba przydrożna” - Tadeusz Krotoski, s. 5
4. „Żydzi w Mikołowie” - Henryk Stasiński, s, 7
5. „Herby miast i wsi woj. katowickiego” - Robert Respondowski, s. 15
6. „Symbol i historia” - Jerzy Nowok, s. 22
7. „Udórz” - Robert Respondowski, s. 30
8. „Krajoznawcza Odznaka im. Jana Pawła II”, s. 32
9. „Nowe szlaki turystyczne”, s. 34
10. „Polemiki” - Henryk Stasiński, s. 37
11. „Poczet książąt pszczyńskich - uzupełnienie” - Henryk Stasiński, s. 39
12. „Nowości wydawnicze”, s. 40
13. „Kronika KK ZW PTTK w Katowicach”, s. 41

Krajoznawca Górnośląski nr 2 (1986):
1. „I Górnośląskie Sympozjum Krajoznawcze w Raciborzu” - Henryk Stasiński, s. 1
2. „Koledzy Krajoznawcy” (artykuł wstępny ornitologów) - Piotr Cempulik, s. 4
4. „Ptaki rezerwatu Łężczak koło Raciborza” - Tadeusz Krotoski, s. 6
5. „Lista ptaków Polski” - Tadeusz Krotoski, s. 13
6. „Ptaki Wielikąta” - Piotr Cempulik, s. 15
7. „Ptaki zbiornika Duże Dzierżno” - Mariusz Ostański, s. 18
8. „Ptaki zbiorników przemysłowych Górnego Śląska” - Piotr Cempulik, s. 22
9. „Bocian biały w woj. katowickim” - Tadeusz Krotoski, s. 24
10. „Co się dzieje z łabędziem niemym” - Tadeusz Krotoski, s. 27
11. „Ptaki Zbiornika Rybnickiego” - Tadeusz Krotoski, s. 30
12. „Wyniki zimowego liczenia ptaków wodnych w 1985 w woj. katowickim” - Tadeusz Krotoski, s.33
13. „Ptaki Zbiornika Goczałkowickiego”-Jacek Betleja, s.35

Krajoznawca Górnośląski nr 3 (1987):
1. „Katalog zabytków sztuki miast Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego” Wstęp, s. 1 
2. „Mysłowice” - Henryk Stasiński, s. 5
3. „Herby mist i wsi woj. katowickiego” - Robert Respondowski, s. 33
4. „Kronika KK ZW PTTK w Katowicach”, s. 35
5. „Skansen techniki drogowej w Zawierciu” - Danuta Boguszewska, s. 38

Krajoznawca Górnośląski nr 4 (1987):
1. „Żarnowiec - dawne miasto królewskie" - Robert Respondowski, s. 3
2. „Słownik nazw gminy Żarnowiec” - Robert Respondowski,-s. 6
3. „Zabytkowe głazy narzutowe w woj. katowickim” - Tadeusz Krotoski, s. 8
4. „Historia jastrzębskiego zdroju” - Stefan Stafin, s. 14
5. „Śladami powstania styczniowego po ziemi zawierciańsko-myszkowskiej” - Adam Komenda, s.18
6. „Zarys historii nizinnych znakowanych szlaków turystycznych woj. katowickiego”- Piotr Rościszewski, s. 29
7. „Prawda i legendy o jaworznickich grodziskach” - Czesław Kempiński, s. 32
8. „Mało znany epizod z przeszłości Ziemi Śląskiej” - Amelia Kozłowska, s. 34
9. „Kronika KK ZW PTTK w Katowicach”, s. 38

Krajoznawca Górnośląski nr 5 (1988):
1. „Układ urbanistyczny miasta Mikołów” - Henryk Stasiński, s. 3
2. „Herby miast i wsi woj. katowickiego” - Robert Respondowski, s. 10
3. „Raszczyce”
- Od Redakcji - Henryk Stasiński, s. 12
- Historia wsi Raszczyce - Jan Nowak, s. 13
4. „Herby miast i wsi woj. katowickiego c.d. Gmina Lyski” - Robert Respondowski, s. 39

Krajoznawca Górnośląski nr 6 (1990):
1. „Bazylika i klasztor O.O. Franciszkanów w Panewnikach” - Ewa Gląbik, s. 3
2. „Górnośląski strój ludowy” - Krzysztof Domański, s. 11
3. „Ludwik Bielaczek - pisarz ludowy z Tworkowa” - Henryk Stasiński, s. 22
4. „Tworków” - Ludwik Bielaczek, s. 23
5. „Sekcja Górnośląska Bractwa Krzyżowców” - Ryszard Czopek, s. 45
6. „Krzyże pokutne” - Ryszard Czopek, s. 47
7. „V Górnośląskie Sympozjum Krajoznawcze Jaworzno 90” - Henryk Stasiński, s. 61

Krajoznawca Górnośląski nr 7 (1990):
1. „Niemieckie fortyfikacje na Górnym Śląsku” - Jerzy Sadowski, s. 3 
2. „Zamek w Chudowie” - Henryk Stasiński, s. 18
3. „Chorzów przez wieki” - Erwin Mecha, s. 21
4. „Z dziejów Łazisk Górnych” - Henryk Stasiński, s. 28
5. „Najmłodsze sanktuarium na Śląsku” - Lech Wiewióra, s. 32
6. „Muzeum dzwonków w Szerokiej” - Lech Wiewióra, s. 35
7. „Pełny człowiek” - Jerzy Woźniak, s. 37 ,<
8. „Rodem z Pruchnej” - Erwin Mecha, s. 40
9. „Pod wezwaniem Wiary, Nadziei i Miłości” - Jerzy Woźniak, s. 41
10. „Sylwetki: Andrzej Jakus”- Krzysztof Witkowski, s. 44
11. „Komunikat”, s. 47

Krajoznawca Górnośląski nr 8 (1992):
1. „VI Górnośląskie Sympozjum Krajoznawcze Gliwice - Rudy 1991” - Henryk Stasiński, s. 3
2. „Opactwo Cystersów w Rudach - stan badań” - Henryk Stasiński, s.5
3. „Fortyfikacje Obszaru Warownego ŚLĄSK w dniu 1 IX 1939”-Jerzy Sadowski, s. 8
4. „Zameczek myśliwski Promnice” - Edward Wieczorek, s. 29
5. „Krajoznawcze rozmaitości” - Lech Wiewióra, s. 32

Krajoznawca Górnośląski nr 9 (1994):
1. „VII Górnośląskie Sympozjum Krajoznawcze” - Henryk Stasiński, s. 3
2. „Zaproszenie na ziemię wodzisławską” - Lech Wiewióra, s. 4
3. „Herb miasta Wodzisław Śląski” - Lech Wiewióra, s. 7
4. „Golensizi, Lupiglae i Psovane” - Henryk Stasiński, s. 8
5. „VII wieków Skrzyszowa i trzy wątpliwości” - Lech Wiewióra, s. 15
6. „1000 czy 1100 lat chrześcijaństwa” - Lech Wiewióra, s. 18
7. „Wspomnienie o wodzisławskich minorytach” - Lech Wiewióra, s. 20
8. „Towarzystwo Miłośników Ziemi Wodzisławskiej” - Stefan Górski, s. 22
9. „Zarys historii Muzeum w Wodzisławiu Śląskim” - Barbara Kordowska, s. 24
10. „Ciekawostki krajoznawcze ziemi wodzisławskiej” - Lech Wiewióra, s. 27
11. „Sylwetki: Pani Ita - Amelia Kozłowska”- Krzysztof Witkowski, s. 43
12. „Poznajemy Alpy Austriackie” - Eryk Żlobiński, s. 46
13. „Odznaka Krajoznawcza” - Robert Respondowski, s. 49