Korzystając z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies.

Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Lucyna Szewczyk (1933-2015)

    7 lutego 2015 r. zmarła Lucyna Szewczyk, wieloletnia kierowniczka biura wojewódzkich struktur PTTK: Zarządu Wojewódzkiego, Regionalnego Ośrodka Programowego i Regionalnej Fundacji Turystyki i Krajoznawstwa.
Od wiosny 1990 r. była moją Szefową. Te lata współpracy wspominam szczególnie mile. Wspólne przedsięwzięcia, jak eliminacje wojewódzkie Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego, inicjatywy wydawnicze Regionalnej Pracowni Krajoznawczej, które zawsze trafiały na podatny grunt, czy banalna codzienne współpraca pozwoliły mi na zachowanie wizerunku Lucyny, jako osoby otwartej, tolerancyjnej i ciepłej.
    Po Jej odejściu na emeryturę, wielokrotnie pojawiała się w biurze Fundacji, interesując się naszą bieżącą działalnością. Włączyła się też aktywniej w działalność swego macierzystego środowiska sosnowieckiego i jego Koła Przewodników, współpracowała także przy organizacji Złazów Rodzinnych Mieszkańców Osiedli Spółdzielczych Województwa Śląskiego. Ostatnie lata życia spędzała w Nowym Sączu u syna, stąd też rzadko zaglądała do biura Fundacji i wiadomość o Jej śmierci bardzo nas zaskoczyła.


szew1    Lucyna do PTTK wstąpiła w 1956 r., działając w Oddziale PTTK w Sosnowcu, gdzie była także zatrudniona w latach 1968-1976 na stanowisku urzędującego sekretarza Oddziału. Stamtąd przeszła do Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Katowicach, gdzie w latach 1979-1988 była urzędującym sekretarzem kierując jednocześnie biurem ZW. Od 1989 do likwidacji zarządów wojewódzkich w czerwcu 1990 r. była urzędującym wiceprezesem ZW PTTK, a potem jego likwidatorem. Przepisy przejściowe utrzymywały władze wojewódzkie PTTK do 31.12.1990 r., pozostawiono jednak w statucie furtkę, otwierającą drogę do istnienia jednostek regionalnych Towarzystwa. Dzięki temu zapisowi powstała w województwie katowickim Rada Prezesów Oddziałów PTTK Województwa Katowickiego oraz Regionalny Ośrodek Programowy PTTK, którego kierownikiem została Lucyna Szewczyk. Po utworzeniu w 1992 r. Regionalnej Fundacji Turystyki i Krajoznawstwa PTTK została kierownikiem jej biura, z którego odeszła na emeryturę w 1995 r.
    W okresie swego zatrudnienia w PTTK pełniła także szereg funkcji społecznych z wyboru, m.in. w latach 1969-80 była członkiem Komisji Turystyki Górskiej Oddziału PTTK w Sosnowcu, a w latach 1981-1988 – członkiem Komisji Przewodnickiej ZW PTTK w Katowicach. Wielu działaczy zapamiętało Ją, jako osobę zawsze skora do pomocy, służącą tak oddziałom PTTK jak również turystom indywidualnym.
Posiadała uprawnienia liczne uprawnienia kadry PTTK: przewodnika beskidzkiego, przodownik turystyki górskiej i pieszej, Strażnika Ochrony Przyrody. Za swą działalność zawodową i społeczną została uhonorowana licznymi odznaczeniami i wyróżnieniami. Posiadała złotą i srebrną odznakę „Zasłużony Działacz Turystyki”, Złotą i Srebrną Honorowa Odznaka PTTK, srebrną odznakę „Zasłużony w pracy PTTK wśród Młodzieży" oraz złotą i srebrna odznakę „Zasłużony pracownik PTTK”.

szew2foto Stanisław Czekalski


Zmarła 7 lutego 2015 roku, pochowaliśmy Ją 10 lutego na cmentarzu parafialnym w Sosnowcu-Dańdówce, obok Jej ukochanego męża Józefa.
    Ktoś kiedyś powiedział, że człowiek jest tyle wart ile pamięć, która po nim pozostanie. Po Lucynie z pewnością pozostanie ogrom naszej wdzięcznej pamięci.


Edward Wieczorek