Korzystając z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies.

Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Andrzej Dziczkaniec-Bośkoc (1936-2007)

Boskoc    Andrzej urodził się 23 lutego 1936 r. w Rakowie na Wileńszczyźnie, w rodzinie na-uczycielskiej. Jego ojciec Piotr był kierownikiem szkoły podstawowej i uczył przyrody, matka Olga uczyła muzyki i śpiewu. W 1940 r. po wkroczeniu Rosjan na te tereny, ojciec został aresztowany i ślad po nim zaginął.

    W 1946 r. w ramach repatriacji Polaków z terenów wschodnich wraz z matką zamieszkał w Słupsku, a w 1952 r. przeniósł się do Katowic. Tu ukończył Technikum Ekonomiczno – Handlowe, a następnie kontynuował naukę w zakresie grafiki i plastyki, ukończył Studium Plastyczne przy Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach oraz zaocznie Studium Reklamy w Warszawie. Po odbyciu służby wojskowej został pracownikiem Powszechnego Domu Towarowego – późniejszych Domów Towarowych „Centrum” S.A. w Warszawie Oddział w Katowicach, gdzie pracował do przejścia na emeryturę.

 

    Do PTTK wstąpił w 1953 r., ale już w latach 1948-1950 był członkiem Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. W PDT założył Koło PTTK nr. 68 „Redyk”, którego był prezesem w latach 1982-1993 i dla którego stworzył siedzibę „Ondraszkową Piwni-cę”, znaną nie tylko w katowickim środowisku turystycznym. Zdobywając uprawnienia przodownika turystyki narciarskiej i instruktora PZN został w latach 1968-1978 wybra-ny na członka Komisji Narciarskiej ZW PTTK w Katowicach. W 1968 roku zdobył uprawnienia przewodnika beskidzkiego, a w 1986 r. – instruktora przewodnictwa. W latach 1978-1991 Jędrek był członkiem Zarządu Koła Przewodników Beskidzkich przy Oddziale PTTK w Katowicach. W tymże kole był jednym z inicjatorów i jednym z głównych realizatorów wielu przedsięwzięć turystycznych min. patronatu nad schro-niskiem PTTK na Równicy, pierwszych akcji „Przewodnik czeka” oraz budowy wieży widokowej na Baraniej Górze.

    W 1993 r. po wybudowaniu wieży za namową ówczesnego dyrektora COTG PTTK w Krakowie Edwarda Moskały podjął się wraz z innymi budowniczymi wieży remontu budynku gospodarczego dawnego drewnianego schroniska na Przysłopie, tworząc w nim Baraniogórski Ośrodek Kultury Turystyki Górskiej „U Źródeł Wisły”. Po zakoń-czeniu prac został – aż do śmierci – pierwszym jego kustoszem. Także tu na Baraniej Górze stworzył w pomieszczeniach Ośrodka „przeniesioną” wraz z tradycjami „On-draszkową Piwnicę”.
Swoje utalentowanie plastyczne i graficzne wykorzystał do zaprojektowania kolekcji odznak jubileuszowych Koła Przewodników Beskidzkich i Oddziału Górnośląskiego PTTK m in. Odznaki Krajoznawczej „Znam Katowice”.

    W 1998 r. namalował na szkle „Panienkę Baraniogórską”, dla której zbudował ka-pliczkę, która stanęła przy Ośrodku na Przysłopie. Poświęcił ją 23 maja 1999 r. ks. dr Jerzy Pawlik. Andrzej Dziczkaniec jest także projektantem logo Nadleśnictwa Wisła, oraz logo dla powstałej w marcu 2003 r. fundacji „Szlaki Papieskie” zastrzeżonego w Urzędzie Patentowym. Był także współtwórcą „Panoramy Beskidzkiej” dla Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Istebnej.
Za swą działalność został wyróżniony został wieloma odznakami i odznaczeniami, z których najbardziej sobie cenił: Katowicką Honorową Odznakę PTTK, Odznakę Za-służonego Działacza Turystyki, złotą Honorową Odznakę PTTK, złotą odznaką Mini-stra Kultury „Za opiekę nad zabytkami” oraz „Wędrownego Sokoła” – honorowej od-znaki „Za Zasługi dla Turystyki”.
    Uchwałą Rady Prezesów Oddziałów PTTK Województwa Śląskiego w 2003 r. został wpisany pod pozycją 179 do „Księgi Zasłużonych Działaczy PTTK” województwa ślą-skiego.
Zmarł 10 maja 2007 r. Spoczywa na cmentarzu przy ul. Francuskiej w Katowicach.

Eugeniusz Gnacik

***

Kie pudziemy z tela, to nos bedzie skoda
Po górach, dolinach płakać bedzie woda”
ks. prof.  J. Tischner