Korzystając z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies.

Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Takim Go pamiętamy - Henryk Herok (1924-2004)

Herok    Henryk Herok urodził się 9 stycznia 1924 r. w Wodzisławiu Śląskim, w rodzinie Jana, pracownika kolejowego, i Anny Herok z domu Szydło, krawcowej z dyplomem mistrzowskim. W czasie III powstania śląskiego Jego ojciec był maszynistą powstańczego pociągu pancernego, a w czasie okupacji hitlerowskiej - działaczem podziemnej organizacji "Orzeł Biały".

    Henryk Herok ukończył w 1936 r. szkołę powszechną w Mysłowicach. Tam też uczęszczał aż do wybuchu II wojny światowej do Państwowego Gimnazjum. W czasie okupacji pracował początkowo jako robotnik rolny na Śląsku i w północnych Niemczech, potem - od lutego 1943 r. został wcielony do Wehrmachtu. Wiosną 1944 r. dostał się do radzieckiej niewoli, z której wrócił do kraju w 1945 r. Po powrocie kontynuował przerwaną naukę w Państwowym Gimnazjum i Liceum dla Dorosłych w Katowicach (przy ul. Mickiewicza), gdzie uzyskał w 1947 r. maturę liceum matematyczno-fizycznego. Po krótkiej pracy w hucie "Pokój", w październiku 1947 r. rozpoczął studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach, który ukończył w 1952 r., uzyskując stopień inżyniera mechanika oraz magistra nauk technicznych.

    W 1952 r. ożenił się z Małgorzatą Trościńską (siostrzenicą prymasa Augusta Hlonda). Z małżeństwa tego urodziło się troje dzieci: Maria, Anna i Michał.

    Po studiach pracował z nakazu pracy w Zakładach Energetycznych Okręgu Południowego w Katowicach, a od 1959 do emerytury w 1989 r. - w Biurze Projektów "Energoprojekt" w Katowicach.

    Działalność turystyczną rozpoczął już w okresie międzywojennym, ale dopiero w 1955 r. związał się z PTTK w Kole nr 21 przy "Energoprojekcie". Posiadał liczne uprawnienia kadry programowej PTTK: Instruktora Krajoznawstwa Regionu, pilota wycieczek, przodownika turystyki górskiej, Społecznego Opiekuna Zabytków itd. Posiadał też liczne wyróżnienia PTTK.

    W latach osiemdziesiątych był członkiem Plenum Zarządu Oddziału PTTK w Katowicach, członkiem Oddziałowej Komisji Kół Zakładowych, a od 1990 r. - działaczem Oddziału PTTK w Mysłowicach, w którym pełnił funkcję przewodniczącego komisji Opieki nad Zabytkami. Dzięki Jego interwencjom uratowano wiele cennych rzeźb i zabytkowych elewacji.

    Był inicjatorem powołania Komitetu Budowy Pomnika Kardynała Hlonda i skutecznie doprowadził do realizacji pomnika w centrum Mysłowic (pl. Wolności) w 2001 r.

Zmarł 25 czerwca 2004 r. i został pochowany na cmentarzu parafialnym w Mysłowicach.

Zbigniew Orłowski