Korzystając z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies.

Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Przybyło, ubyło...

    Na przyrodniczej mapie województwa śląskiego w ciągu ostatnich lat przybyło kilka kolejnych rezerwatów przyrody, ubył natomiast rezerwat "Góra Tuł", ustanowiony jeszcze w 1948 r. Jego dawny teren planuje się objąć inną formą ochrony, np. użytku ekologicznego. Aktualnie mamy 62 rezerwaty. W stosunku do wykazu opublikowanego w 13 numerze "Krajoznawcy Górnośląskiego" (grudzień 1999) doszły cztery nowe rezerwaty:

Nazwa rezerwatu / Typ rezerwatu / Rok utworzenia/ Powierzchnia w ha / Miejscowość, gmina / Przedmiot ochrony

  1. Babczyna Dolina / leśny / utw. 2002 / pow. 76,25 ha / Suszec gm. Suszec / Naturalne układy biocenotyczne charakterystyczne dla dolin rzecznych.
  2. Jaworzyna / leśny / utw. 2003 / pow. 40,03 ha / Bielsko-Biała / Lasy górskie reprezentowane przez jaworzynę górską, kwaśną buczynę górską oraz żyzną buczynę karpacką.
  3. Kępina / leśny / utw. 2005 / pow. 89.58 ha / Irządze gm. Irządze / Naturalne zbiorowiska leśne w postaci niżowego lasu łęgowego, olsu porzeczkowego i ziołorośli wraz z całym bogactwem gatunkowym flory i fauny oraz źródlisk i wywierzysk
  4. Ruskie Góry / leśny / utw. 2000 / pow. 153,65 ha / Złożeniec gm. Pilica / Płaty żyznej buczyny sudeckiej i jaworzyny górskiej.

P.S. Ubyły dwa rezerwaty: Góra Tuł (proponowana inna forma ochrony) i Pięć Kopców (włączony do rezerwatu Pilsko).

Edward Wieczorek