Korzystając z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies.

Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Danusia Boguszewska (1925-2003)

DANKA BOGUSZEWSKA    Tyle człowiek wart, ile po sobie pozostawił, ile osiągnął, ile wiedzy zdobył i ile innym dał z siebie – te słowa poety idealnie do Danusi pasowały. Jeszcze niedawno była wśród nas, brała udział w naszych spotkaniach, kipiała energią „rządziła”...Po krótkich cierpieniach zmarła w sierpniu 2003 r.

    Danuta Boguszewska z domu Nawrot, urodziła się 1 października 1925 r. w Toporowicach na ziemi siewierskiej. Szkołę podstawową i średnią ukończyła w Zawierciu, a w 1950 r. ukończyła studia na Akademii Medycznej w Łodzi, uzyskując tytuł lekarza stomatologa. W latach 1949-1953 była starszym asystentem na Akademii Medycznej w Gdańsku, po czym wróciła do Zawiercia, gdzie w Zespole Opieki Zdrowotnej przepracowała aż do 1998 roku!

    Od najmłodszych lat interesowała się turystyką, pragnęła poznawać swój kraj rodzinny. W 1969 r. wstąpiła w szeregi PTTK, aktywnie uczestnicząc w różnych imprezach turystycznych: rajdach pieszych, górskich, samochodowych, imprezach narciarskich i kajakowych, złazach, zlotach i wycieczkach. Była wytrwałą uczestniczką Ogólnopolskich Wysokokwalifikowanych Rajdów Pieszych i Centralnych Zlotów Aktywu Krajoznawczego. Z czasem zaczęła uzyskiwać kwalifikacje niezbędne do prowadzenia innych: przodownika turystyki pieszej (1983), znakarza szlaków nizinnych (1989), instruktora krajoznawstwa Polski (1993), przewodnika terenowego, jurajskiego i pilota wycieczek (1994) i wielu innych. Przez wiele też lat brała udział w malowaniu i konserwowaniu  pieszych szlaków turystycznych na Jurze.

    W macierzystym Klubie „Ostańce”, Zarządzie Oddziału PTTK w Zawierciu i w komisjach Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Katowicach pełniła szereg odpowiedzialnych funkcji, ale większość turystów i krajoznawców z całej Polski znała Ją jako pogodną, energiczną pasjonatkę krajoznawstwa. Uczestniczyła w licznych sympozjach, sejmikach i spotkaniach krajoznawczych. Wiele czasu poświęciła zdobywaniu i popularyzacji odznak turystycznych i krajoznawczych, a zdobyła ich dziesiątki. Była jedną z trzech pierwszych osób w Polsce, które na V Kongresie Krajoznawstwa Polskiego w Gnieźnie w 2000 r. otrzymały Odznakę Krajoznawczą Polski „z szafirem”.

    Danusia Boguszewska była duszą towarzystwa, lubili ją wszyscy, którzy kiedykolwiek się z nią zetknęli. Wniosła swój wkład w rozwój krajoznawstwa na Śląsku. Pozostawiła po sobie uznanie i wdzięczność tych, którym pomogła w życiu.

    Za swoją długoletnią pracę zawodową i społeczną otrzymała szereg odznaczeń i wyróżnień, m.in. Złoty Krzyż Zasługi i Złotą Odznakę Związkową FZZPOZ, „Zasłużonemu w rozwoju województwa katowickiego” i „Za zasługi dla województwa śląskiego”, Złotą Honorową Odznakę PTTK, medal „Za zasługi dla turystyki”, medal „50-lecia PTTK”. Do wyróżnień, które ceniła sobie najbardziej należał wpis do „Księgi Zasłużonych Działaczy PTTK Województwa Katowickiego” oraz odznaka im. Anieli Michalskiej „Za zasługi dla turystyki pieszej”.

    Nie zdążyła już pojechać na doroczny CZAK w Żarach. Zmarła 19 sierpnia 2003 r., zostawiając po sobie ogromną pustkę i głęboki żal. Przyjaciele z turystycznych szlaków i krajoznawczych imprez odprowadzili ją 22 sierpnia w ostatniej drodze na zawierciański cmentarz.

    Droga Danusiu! Odeszłaś od nas na zawsze. Żegnamy Cię wszyscy, którzy Cię znali i lubili, zwłaszcza Górnośląski Krąg Krajoznawców i „hołota rodowa”. pozostaniesz na zawsze w naszej wdzięcznej pamięci.

Andrzej Wójcik