Korzystając z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies.

Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Rezerwaty przyrody województwa opolskiego

    Na terenie województwa opolskiego znajduje się obecnie 30 rezerwatów przyrody. Najwięcej rezerwatów stanowią rezerwaty chroniące ekosystemy leśne - 24. Interesujące gatunki roślin chronione są w 4 rezerwatach florystycznych lub florystyczno - leśnych. Przyroda nieożywiona (wychodnie skalne, przełom rzeki) stanowi przedmiot ochrony w dwóch rezerwatach. Do grupy rezerwatów ścisłych należą: "Góra Gipsowa" i "Ligota Dolna". Łączna powierzchnia rezerwatów przyrody w województwie opolskim wynosi 637,73 ha, co stanowi zaledwie 0,07% jego obszaru.

    Podstawowym zadaniem prawidłowej sieci rezerwatów przyrody jest stworzenie dla rzadkich i ginących gatunków roślin i zwierząt szans przetrwania poprzez ochronę różnych ekosystemów oraz zawartego w nich materiału genetycznego. Dlatego też dla zachowania i ochrony różnorodności przyrodniczej i krajobrazowej województwa opolskiego konieczne jest powiększenie udziału obszarów chronionych w stosunku do ogólnej jego powierzchni. W tym celu projektuje się utworzenie kolejnych rezerwatów przyrody.

    Wykaz opublikowano dzięki uprzejmości Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego Górnego Śląska w Katowicach.

    WYKAZ REZERWATÓW PRZYRODY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
( STAN W DNIU 15 STYCZNIA 2000 r.)
Lp. Nazwa rezerwatu Typ Rok utworzenia Pow. (ha) Miejscowość Gmina Przedmiot ochrony
1 Bażany leśny 1969 22,02 Bażany Kluczbork Naturalny drzewostan sosnowy na wydmach z obfitym stanowiskiem jałowca.
2 Blok leśny 1959 6,56 Rzymkowice Korfantów Fragment dawnej "Puszczy Niemodlińskiej", naturalny bór sosnowy.
3 Boże Oko leśny 1997 57,31 Klucz Ujazd Buczyna niżowa ze starodrzewiem bukowym oraz domieszką grabu i modrzewia.
4 Cicha Dolina leśny 1999 56,94 Pokrzywna Głuchołazy Górski las mieszany z udziałem świerka, modrzewia, buka, jesionu, jaworu, sosny.
5 Dębina leśny 2000 58,95 Głębocko Grodków Las grądowy i łęgowy, fragment dawnej "Puszczy Niemodlińskiej".
6 Góra Gipsowa florystyczny 1957 1,02 Kietrz Kietrz Murawy kserotermiczne z licznymi gatunkami ciepłolubnymi np. dzwonek boloński, ostrożeń pannoński, wrotycz baldachogroniasty.
7 Góra Św. Anny przyrody nieożywionej 1971 2,69 Góra Św. Anny Leśnica Nieczynny kamieniołom z odsłonięciami bazaltu w kontakcie z wapieniami, bomby bazaltowe w tufie wulkanicznym.
8 Grafik leśny 1997 27,66 Lichenia Leśnica Buczyna niżowa ze starodrzewiem bukowym z domieszką modrzewia, jaworu, sosny i grabu.
9 Jaśkowice leśny 1969 5,92 Jaśkowice Prószków Las mieszany z udziałem dębu szypułkowego, dębu bezszypułkowego, sosny i modrzewia europejskiego.
10 Jeleni Dwór leśny 1959 3,49 Chrzelice Biała Las mieszany z dominacją dębu bezszypułkowego i znacznym udziałem sosny, fragment dawnej "Puszczy Niemodlińskiej".
11 Kamień Śląski leśny 1958 10,84 Górażdże Gogolin  Las mieszany ze stanowiskiem jarzęba brekinii.
12 Kokorycz leśny 2000 41,30 Kopice Grodków Wielogatunkowy las grądowy, fragment dawnej "Puszczy Niemodlińskiej".
13 Komorzno leśny 1960 3,70 Komorzno Wołczyn Fragment buczyny niżowej ze starodrzewiem bukowym oraz domieszką dębu szypułkowego, grabu i sosny.
14  Krzywiczyny leśny 1969 19,84 Krzywiczyny Wołczyn  Las mieszany z domieszką jodły.
15 Las Bukowy leśny 1999 21,12 Głuchołazy Głuchołazy Starodrzew bukowy z domieszką świerka, modrzewia, sosny i jodły.
16 Lesisko leśny 1997 46,95 Żyrowa Zdzieszowice  Naturalne zespoły leśne kwaśnej buczyny niżowej i żyznej buczyny sudeckiej.
17 Leśna Woda leśny 1958 20,94 Leśna Woda Bystrzyca Lubsza Oława Fragment naturalnego lasu mieszanego z udziałem dębu szypułkowego, buka, grabu, modrzewia, sosny.
18 Ligota Dolna florystyczny 1959 4,90 Ligota Dolna Strzelce Opolskie  Murawy kserotermiczne i ciepłolubne zarośla ze stanowiskami licznych gatunków chronionych i rzadkich np. czosnek skalny.
19 Lubsza leśny 1957 15,58 Lubsza Lubsza Fragment żyznej buczyny niżowej oraz grądu subkontynentalnego.
20 Nad Białką przyrody nieożywionej 1999 8,96 Głuchołazy Głuchołazy Przełom rzeki Białej Głuchołaskiej ze średniowiecznymi sztolniami po eksploatacji złota.
21 Płużnica leśny 1957 3,17 Płużnica Strzelce Opolskie Las mieszany z udziałem buka, sosny, świerka, grabu i dębu szypułkowego.
22 Przylesie leśny 1969 17,00 Przylesie Olszanka Fragment naturalnych lasów liściastych tworzących formy przejściowe od grądów do olsów.
23 Przyłęk leśny 1952 0,80 Przyłęk Nysa Las grądowy z dominacją dębu szypułkowego i grabu.
24 Przysiecz leśny 1958 3,10 Przysiecz Prószków Las mieszany z udziałem modrzewia europejskiego, dębu bezszypułkowego, grabu i sosny.
25 Rogalice leśny 1969 6,06 Rogalice Lubsza Fragment żyznej buczyny sudeckiej i łęgu jesionowo-olszowego z cennymi gatunkami w runie np. żywiec dziewięciolistny.
26 Rozumice leśny 2000 92,62 Rozumice Kietrz Las liściasty o cechach naturalnych z udziałem chronionych i rzadkich gatunków w runie np. cieszynianka wiosenna.
27 Smolnik florystyczno- leśny 1958 26,15 Szumirad Lasowice Wielkie Staw ze stanowiskiem kotewki orzecha wodnego wraz z otaczającym go lasem.
28 Staw Nowokuźnicki florystyczny 1957 20,00 Nowa Kuźnia Prószków Staw ze stanowiskiem kotewki orzecha wodnego.
29 Śmiechowice leśny 1952 0,50 Śmiechowice Lubsza Fragment lasu mieszanego z pomnikowymi okazami modrzewia europejskiego.
30 Tęczynów leśny 2000 31,37 Szymiszów Strzelce Opolskie Żyzna buczyna niżowa i grąd subkontynentalny z cennymi gatunkami w runie np. buławnik czerwony.

mgr Arkadiusz Nowak (Urząd Wojewódzki w Opolu)
dr Krzysztof Spałek (Uniwersytet Opolski)