Korzystając z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies.

Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Sanktuarium maryjne w Mrzygłodzie

    Mrzygłód, obecnie dzielnica Myszkowa, leży nad rzeką Wartą. Osadę założył jej właś-ciciel Otto z Pilicy w XIV wieku na wzgórzu wśród lasów Olszówki. W 1373 roku miejscowość tą wymieniono w wykazie opłat świętopietrza jako nowopowstałą parafię. Obecność mrzygłodzkich mieszczan wśród świadków możnowładczych dokumentów, a nawet na dworze królewskim, jest wyrazem rozwoju miasta, którego szczyt znaczenia gospodarczego przypadł na XVI i XVII wiek. W mieście istniała już wtedy szkoła parafialna i szpital dla ubogich. Do otrzymanych przywilejów należało prawo organizowania czterech dużych jarmarków, nadane w 1613 roku przez króla Zygmunta III Wazę.


kraj12 6    Mieszkańcy Mrzygłoda zawsze odznaczali się patriotyzmem. W 1863 roku brali czynny udział w powstaniu styczniowym. W Mrzygłodzie rozegrała się bitwa oddziału Cieszkowskiego z Rosjanami, przybyłymi z Żarek. Na pamiątkę tej bitwy postawiono w roku 1933 na rynku pomnik.
    Po raz pierwszy o kościele parafialnym w Mrzygłodzie wspomina w roku 1475 Jan Długosz. Z 1598 roku pochodzi opis kościoła drewnianego pod wezwaniem Wszystkich Świętych. Obecny kościół murowany z kamienia wapiennego ufundował wybitny senator polski, kasztelan krakowski Stanisław Warszycki. Budowę tego kościoła rozpoczęto prawdopodobnie około roku 1644, a zakończono w roku 1653. 21 stycznia 1662 roku nowy kościół parafialny pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i świętego Stanisława BM został konsekrowany przez biskupa Mikołaja Oborskiego, sufragana krakowskiego. W ołtarzu głównym umieszczono obraz Matki Bożej Różańcowej, jednakże coraz liczniejsze rzesze wiernych gromadzących się przed wizerunkiem Maryi doprowadziły do wybudowania dla obrazu nowej kaplicy. Obraz przeniesiono uroczyście do kaplicy w roku 1747 i tam był do roku 1782, kiedy ponownie przeniesiono go do ołtarza głównego. Odtąd kościół był pod wezwaniem "Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej, Królowej Różańca Świętego". W 1855 roku miał miejsce pożar kościoła. Częściowo spłonął ołtarz główny, jednakże płomienie ominęły obraz Matki Bożej Mrzygłodzkiej. W latach 1903-1916 dokonano gruntownej renowacji kościoła.
    Obraz Matki Bożej Różańcowej znajdował się w ołtarzu głównym i po raz pierwszy został wspomniany w dokumencie konsekracyjnym w 1662 roku. Kult Maryi był jednak żywy przed konsekracją kościoła. 8 września 1644 roku z inicjatywy proboszcza mrzygłodzkiego, dziekana kolegiaty pileckiej Stanisława Gorzelskiego, zaprowadzono w parafii Arcybractwo Różańca Świętego. Członkowie Arcybractwa w czasie uroczystości zakładali ubiory z czerwonego sukna z kapturami. Podstawowym zadaniem było oddawanie czci Matce Bożej Różańcowej. Za wielki zaszczyt uchodziło sprawowanie opieki nad ołtarzem, pełnienie funkcji jałmużników, śpiewaków oraz noszenie symboli religijnych. Członkowie Arcybractwa wpisywani byli do Księgi Brackiej, którą otwierały imiona Stanisława Warszyckiego i jego żony Heleny z Wiśniowieckich. Na początku XX w. w Księdze Brackiej znajdowało się już dziesięć tysięcy nazwisk osób różnego stanu.
    Na podstawie istniejących dokumentów można stwierdzić, że Mrzygłód był jednym z pierwszych na ziemiach polskich miejsc kultu Matki Bożej Różańcowej. Postać Matki Bożej i Jezusa ozdobione zostały sukienką i koronami. Sukienkę w roku 1722 ufundował ks. Paweł Węgrzynowski (proboszcz w latach 1712-1736), a korony ks. Kazimierz Lachowicz (proboszcz w latach 1746-1761). W roku 1722 sukienkę ozdobiono dodatkowo pozłoconą gwiazdą ufundowaną przez komisarza dóbr mrzygłodzkich Hilarego Połubińskiego. Z upływem czasu obraz uległ zniszczeniu, gdyż odpadła z niego farba. W roku 1804 dokonano wymiany obrazu w ołtarzu głównym, zastąpił go obraz pędzla Ciszewskiego, nadwornego malarza hrabiego Łukasza Bnińskiego, starosty sokolnickiego, marszałka koronnego, dziedzica klucza mrzygłodzkiego, a zarazem fundatora tegoż obrazu. Obraz ten zachował się w centralnym miejscu kościoła aż do naszych czasów, a okoliczna ludność nazwała go obrazem Matki Bożej Mrzygłodzkiej. Na postaci Matki Bożej i Dzieciątka Jezus nałożono sukienkę i korony pochodzące z obrazu Matki Bożej Różańcowej. Dla mieszkańców okolicznych miejscowości Matka Boża Mrzygłodzka stanowiła szczególną pomoc i oparcie w momentach nieszczęść. Za otrzymane łaski, wyrazem podziękowań są liczne wota m.in. ofiarowane przez fundatora kościoła Stanisława Warszyckiego w 1643 roku, a także wiele innych, które zdobią barokowo-rokokowe wnętrze kościoła. Oprócz wotów szczególnym wyrazem kultu Matki Bożej Mrzygłodzkiej są liczne pielgrzymki.
    W 1986 roku arcybiskup metropolita częstochowski Stanisław Nowak odnowił kult Matki Bożej Mrzygłodzkiej, uznając tutejszą świątynię Sanktuarium Maryjnym.
    24 października 1994 roku Ojciec Święty Jan Paweł II wydał bullę zezwalającą na koronację koronami papieskimi obrazu Matki Bożej Mrzygłodzkiej. Koronacja odbyła się 25 sierpnia 1996 roku na zakończenie Międzynarodowych Kongresów Mariologicznego i Maryjnego, które odbywały się w Częstochowie.
    W roku 1986 w dawnym ogrodzie plebańskim, na usypanych wzgórzach z kamienia wapiennego z pobliskiej Jury, zbudowano stacje Kalwarii Mrzygłodzkiej wykonane w brązie przez rzeźbiarza architekta z Wrocławia, Tadeusza Tellera. W pierwszą niedzielę października 1995 roku w uroczystość odpustową Matki Bożej Różańcowej, arcybiskup metropolita częstochowski Stanisław Nowak dokonał uroczystego poświęcenia Kalwarii Mrzygłodzkiej oraz nadał odpust wszystkim, którzy będą w tym miejscu rozważać Mękę Pańską.

W kościele na szczególną uwagę zasługują:

  • ołtarz świętego Antoniego z Padwy,
  • ołtarz św. Benona,
  • ołtarz św. Jana z Kęt.(Ołtarze datowane są na rok 1782),
  • XVII wieczny ołtarz świętych Kryspina i Kryspiniana,
  • ambona w kształcie globu podtrzymywanego przez postacie mitologiczne (1782 r),
  • w ołtarzu św. Antoniego z Padwy relikwiarz skrzynkowy z relikwiami św. Wincentego i św. Wojciecha,
  • chrzcielnica z XVIII wieku.

    Główne uroczystości odpustowe odbywają się na uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 15 sierpnia. W wigilię odpustu - modlitewne czuwanie z Pasterką Maryjną o północy. Odpust różańcowy z procesją do pięciu ołtarzy w pierwszą niedzielę października. Nieustanna Nowenna do Matki Bożej Mrzygłodzkiej - w każdą środę o godz. 1730, apel maryjny w każde święto Matki Bożej o godz. 2100. W niedzioele i święta msze św. odbywają się o godz. 800, 930, 1130 i 1600, a w dni powszednie o godz. 630 i 1730. Dojazd do Mrzygłodu pociągiem relacji Katowice - Częstochowa, lub autobusem z Zawiercia i Myszkowa.

Włodzimierz Pucek