Korzystając z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies.

Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Katalog Kościołów Drewnianych - Bobrowniki

W dawnych wiekach ludność osady Bobrowniki trudniła się łowieniem bobrów, których cenne skóry dostarczane były na dwór książęcy. Po nabyciu w 1442 r. księstwa siewierskiego przez biskupa Zbigniewa Oleśnickiego od Wacława księcia cieszyńskiego, Bobrowniki wraz z przyległymi wsiami stały się własnością biskupów krakowskich.


kraj12 3    W Bobrownikach przy ul. Kościuszki (szosa Będzin - Piekary Śląskie), znajduje się jedyny na ziemi będzińskiej kościół drewniany. Świątynia p.w. Św. Wawrzyńca zbudowana została w 1669 r. lub według innych źródeł - w 1696 r. Obecny stan kościoła pochodzi z lat 1888-89, co potwierdza data wyryta na górnej belce przed prezbiterium. Wówczas, według dokumentów parafialnych, przedłużono staraniem ks. T. Grudzińskiego nawę, dobudowano wieże i kruchtę. W 1953 r. kościół odrestaurowano.
    Kościół bobrownicki jest rzadkim - i jedynym w województwie katowickim - przykładem drewnianego kościoła dwuwieżowego. Jest on konstrukcji zrębowej, posadowiony na wysokim murowanym fundamencie. Ściany zewnętrzne oszalowane są deskami.
    Kościół jest orientowany. Nawę zbudowano na planie prostokąta z silnie wydłużonym prezbiterium, zamkniętym trójbocznie. Do nawy od strony zach. przylegają dwie wieże, zbudowane na planie kwadratu, konstrukcji słupowo-wieńcowej, oszalowane deskami. Zwieńczają je namiotowe hełmy kryte blachą.
    Kościół posiada dwukalenicowy dach, od płn. przedłużony nad zakrystią. Na dachu nawy umieszczona jest sześcioboczna wieżyczka na sygnaturkę, kryta spiczastym hełmem. Zarówno dach jak i wieżyczka pokryte są blachą.
    Wystrój wnętrza ma cechy barokowe. Barokowy ołtarz główny przeniesiony jest prawdopodobnie z Siemonii. W ołtarzu głównym znajduje się podwójny obraz: patrona - Św. Wawrzyńca, przesuwany z drugim obrazem Matki Boskiej Łaskawej. W zwieńczeniu po bokach figury świętych Łucji i Agnieszki, w środku Baranek Boży - symbol Zmartwychwstania. Proste ołtarze boczne: z prawej strony Św. Barbary, z lewej - Św. Stanisława. W wyposażeniu kościoła znajdują się ponadto obrazy olejne, Matki Boskiej Królowej Różańca Świętego, Pana Jezusa Cierpiącego i św. Józefa z Dzieciątkiem.

1 0a
    Polichromię kościoła wykonał artysta Sokołowski w latach 1914-15, została ona odnowiona w 1953 r. Prawdopodobnie w czasie budowy kościoła również wykonano polichromię, która jednak nie zachowała się do naszych czasów. W oknach znajdują się witraże, przedstawiające Czterech Ewangelistów, wykonane w 1977 r. wg projektu artysty Pospieszalskiego z Częstochowy.
    Na dziedzińcu kościoła ulokowano wolno stojącą, otwartą dzwonnicę konstrukcji stalowej z trzema dzwonami, pochodzącymi z wrocławskiej firmy Pawła Kurta.. Największy poświęcono patronowi - św. Wawrzyńcowi, średni - św. Barbarze, a najmniejszy - św. Wacławowi (jest to nawiązanie do imienia ks. Wacława Chmielarskiego, z którego inicjatywy w 1975 dzwony odlano).

Hubert Buchta i Leon Kopernik