Korzystając z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies.

Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Odznaka Krajoznawcza Szlaku Architektury Drewnianej Województwa Śląskiego

REGULAMIN ODZNAKI KRAJOZNAWCZEJ

I. Postanowienia ogólne

 1. szadws zlOdznaka Krajoznawcza Szlaku Architektury Drewnianej Województwa Śląskiego jest ogólnodostępną krajoznawczą odznaką regionalną ustanowioną przez Biuro Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i Regionalną Pracownię Krajoznawczą PTTK w Katowicach
 2. Celem odznaki jest popularyzacja Szlaku Architektury Drewnianej Województwa Śląskiego oraz wiedzy o województwie śląskim i jego walorach turystyczno-krajoznawczych
 3. Odznaka Krajoznawcza Szlaku Architektury Drewnianej Województwa Śląskiego jest ustanowiona w trzech stopniach:
  • brązowym,
  • srebrnym,
  • złotym.
 4. Odznakę przyznaje Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK w Katowicach
 5. Przyznanie Odznaki Krajoznawczej Szlaku Architektury Drewnianej Województwa Śląskiego następuje po weryfikacji kroniki krajoznawczej prowadzonej w dowolnej formie lub ewidencji wycieczek prowadzonej w książeczkach odznak krajoznawczych PTTK.

II. Warunki zdobycia odznaki

 1. szadws srOdznakę mogą zdobywać osoby, które ukończyły 8 lat
 2. Odznakę zdobywa się według kolejności stopni. Następny kolejny stopień można zdobywać bezpośrednio po spełnieniu warunków stopnia niższego
 3. Nadwyżka zaliczanych obiektów krajoznawczych zdobytych na jeden stopień odznaki przechodzi po weryfikacji na stopień wyższy
 4. Okres zdobywania poszczególnych stopni odznaki jest dowolny
 5. Odznaka może być zdobywana podczas indywidualnych wędrówek po województwie lub podczas wycieczek, rajdów, zlotów i innych imprez organizowanych przez ogniwa PTTK, zakłady pracy, szkoły, parafie, organizacje itp.
 6. Odznaka może być zdobywana równocześnie z innymi odznakami krajoznawczymi i odznakami turystyki kwalifikowanej
 7. Potwierdzeniem pobytu lub zwiedzenia obiektu może być odcisk pieczątki z nazwą miejscowości lub obiektu, wklejony bilet wstępu, zdjęcie obiektu. Na wycieczkach zbiorowych zwiedzenie obiektu mogą potwierdzić organizatorzy oraz przewodnicy turystyczni i kadra programowa PTTK (przodownicy, instruktorzy) pod warunkiem, że biorą udział w wycieczce i zwiedzaniu obiektu. Potwierdzenia mogą też dokonywać instruktorzy krajoznawstwa na podstawie ustnego sprawozdania ubiegającego się o przyznanie odznaki
 8. Do zdobycia odznaki w poszczególnych stopniach wymagane jest poznanie określonej liczby obiektów z katalogu Szlaku Architektury Drewnianej Województwa Śląskiego oraz innych obiektów architektury drewnianej.
Stopień odznaki Obiekty z katalogu Inne obiekty
 Brązowy 20 5
 Srebrny 20 10
 Złoty 30 20

 

III. Postanowienia końcowe

 

 1. szadws brObiekty architektury drewnianej zaliczane na poszczególne stopnie można zaliczyć tylko jeden raz
 2. Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK na wniosek Biura Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego może przyznać osobie fizycznej lub prawnej dowolny stopień Odznaki Krajoznawczej Szlaku Architektury Drewnianej Województwa Śląskiego z pominięciem wymogów punktu II/8
 3. Regionalna Pracownia Krajoznawcza prowadzi ewidencję przyznanych odznak
 4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK w Katowicach