Korzystając z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies.

Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Znam szlak zabytków techniki Województwa Śląskiego

REGULAMIN ODZNAKI KRAJOZNAWCZEJ

„ZNAM SZLAK ZABYTKÓW TECHNIKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO”

szlaktechniki

 1. Ustanawia się odznakę krajoznawczą „Znam Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego”, w skrócie zwaną „Znam Szlak Zabytków techniki”.
 2. Celem odznaki jest promocja atrakcji turystycznych województwa śląskiego, zwłaszcza jego dziedzictwa przemysłowego.
 3. Odznaka jest dwustopniowa (srebrna i złota). Limit wiekowy i czasowy jej zdobywania jest nieograniczony.
 4. Warunkiem zdobycia srebrnego stopnia jest uzyskanie w książeczce odznaki potwierdzenia zwiedzenia minimum 5 obiektów, w tym 3 z gwiazdką.
 5. Warunkiem zdobycia złotego stopnia odznaki jest uzyskanie w książeczce odznaki potwierdzenia zwiedzenia kolejnych 10 obiektów, w tym 5 z gwiazdką.
 6. Potwierdzeniem zwiedzenia obiektów z gwiazdką musi być pieczątka obiektu lub bilet wstępu, w pozostałych obiektach wystarczy pieczątka miejsce lub miejscowość.
 7. Odznakę można otrzymać honorowo.
 8. Odznakę weryfikuje zespół weryfikacyjny przy Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK w Katowicach, ul. Staromiejska 4, tel. 032 2539-352.
 9. Odznaka została zatwierdzona przez Zarząd Regionalnej Fundacji Turystyki i Krajoznawstwa PTTK w Katowicach. Autorem projektu odznaki i regulaminu jest Edward Wieczorek.
 10. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do zespołu weryfikacyjnego.
 11. Za zwiedzenie wszystkich obiektów wyszczególnionych w książeczce odznaki zespół weryfikacyjny przyzna okolicznościowy dyplom.

OBIEKTY SZLAKU ZABYTKÓW TECHNIKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Bielsko-Biała Budynek dworca PKP

Budynek dworcowy ważnej stacji węzłowej w Bielsku z l. 1889-90 (linie kolejowe z 1855, 1878 i 1888), zaprojektowany w stylu historyzmu przez Carla Schulza. Korpus główny ceglany, od strony peronów – wiata na żeliwnych kolumnach.

Bielsko-Biała Muzeum Techniki i Włókiennictwa *

Ślad tradycji włókienniczych Bielska-Białej – „śląskiego Manchesteru”, budynek dawnej fabryki Büttnera z kolekcją maszyn włókienniczych, poligraficznych oraz narzędzi, maszyn i urządzeń gospodarstwa domowego. W muzeum także kilka zabytkowych pojazdów strażackich z XIX i początku XX w.

Bytom Elektrociepłownia "Szombierki"

Dawna elektrownia systemowa „Szombierki” („Oberschlesien”), zbudowana w 1920 r. przez spółkę Schaffgotschów, wg proj. architektonicznego Georga i Emila Zillmannów. Stanowi dominantę w krajobrazie Bytomia. Najwyższy z jej trzech kominów ma 120 m wysokości. Od 1925 r. na wieży budynku znajduje się drugi w Polsce pod względem wielkości zegar o średnicy 5m. Rozebrana przez Rosjan w 1945 r., elektrownia została obudowana i kilkakrotnie zmodernizowana. W latach 70. XX w. przekształcono ją w elektrociepłownię. Obecnie nieczynna i pozbawiona urządzeń. Miejsce licznych imprez (wystawy, seminaria, konferencje, koncerty, występy).

Chorzów Wieża Wyciągowa Szybu "Prezydent"

Modernistyczna wieża z 1933 r. szybu ,,Wielki Jacek” (od 1937 r. ,,Prezydent”), proj. inż. Ryszarda Heilemana z Katowic, dawnej kopalni „Król”, założonej w 1791 r. przez F. W. Redena (wydobycie zakończono w 1995 r.). Żelbetowa wieża wysokości 42 m, z dwoma kołami linowymi o średnicy 5,5 m, jest punktem widokowym na dawny kompleks kopalniany. W jej sąsiedztwie zachowały się niektóre budynki pokopalniane (m.in. straży pożarnej, kasyna, skraplarni powietrza, dom sztygarów), tworzące wraz z wieżą kompleks „Sztygarka”. Na jego terenie działają restauracja „Sztygarka”, kawiarnia „Pod Wieżą”, pensjonat oraz Day SPA.

Cieszyn Muzeum Drukarstwa *

Muzeum powstało w 1996 r. z inicjatywy firmy PRODRUK i jej prezesa Karola Franka. Firma zgromadziła maszyny i urządzenia poligraficzne, które przekazano na rzecz Muzeum Drukarstwa. Jest to obecnie jeden z najlepiej zachowanych i najpełniejszych typograficznych zbiorów drukarskich, obejmujący m.in. kaszty z czcionkami, linotypy, maszyny drukujące i introligatorskie. Od 2004 r. zawiaduje nim Stowarzyszenie Muzeum Drukarstwa. Zwiedzający mają okazję poznać historię druku i dzieje drukarstwa na ziemi cieszyńskiej, cykl produkcji druku typograficznego oraz wziąć udział w warsztatach graficznych czy zajęciach plastycznych.

Czeladź Galeria "Elektrownia" *

Elektrownia z 1903 r. stanowi część dawnego kompleksu kopalni „Saturn”, uruchomionej w 1887 r. przez księcia Hugo von Hohenlohe Oehringen. W 1899 r. kopalnię kupiło Towarzystwo Górniczo-Przemysłowe „Saturn”, które dokonało jej modernizacji i rozbudowy, a także budowy elektrowni. Wśród zachowanych urządzeń zachował się m.in. blok energetyczny (sprężarka i generator) firmy „Oerlikon” z 1903 r., prądotwórczy zespół rezerwowy (generator synchroniczny i silnik prądu zmiennego) firmy Brown Boveri & Co oraz zespół zasilania pomp odwadniających z silnikiem Siemens und Halske. Elektrownia pracowała do 1996 r. Od 2005 r. stanowi siedzibę Galerii.

Częstochowa Muzeum Górnictwa Rud Żelaza *

Stała ekspozycja poświęcona tradycjom górnictwa rud żelaza w regionie częstochowskim. W sztucznych podziemiach, w scenerii chodników i wyrobisk kopalnianych, urządzono wystawę sprzętu górniczego, pochodzącego z zamkniętej kopalni rudy żelaza „Szczekaczka” w Brzezinach. Wystawę uzupełniają dawne mapy górnicze, projekty kopalń, maszyny, urządzenia i narzędzia górnicze

Częstochowa Muzeum Historii Kolei

Ulokowane w budynku dworca Częstochowa-Stradom z 1911 r., przebudowanego ok. 1980 r., na linii herbskiej. Wśród eksponatów m.in. sygnały i tarcze do oznakowania pociągów, wyposażenie konduktora, dokumenty i stare fotografie.

Częstochowa Muzeum Produkcji Zapałek *

W czynnych do dziś Zakładach Przemysłu Zapałczanego, założonych w l. 1880-82 przez Karola von Gehliga i Juliana Hucha, urządzono unikalne w skali europejskiej muzeum. Jego główną atrakcją jest pracująca zabytkowa linia technologiczna produkcji zapałek z lat 30. XX w.

Dąbrowa Górnicza  Kopalnia Ćwiczebna Muzeum Miejskiego "Sztygarka" *

Kopalnię ćwiczebną założono w 1927 r. dla szkolenia uczniów Państwowej Szkoły Górniczej i Hutniczej im. S. Staszica, w pokładach nr 401 i 402 pola górniczego kopalni „Paryż”. W liczących 800 m długości chodnikach i wyrobiskach położonych na trzech poziomach, połączonych upadowymi, umieszczono maszyny i urządzenia górnicze (m.in. kombajn węglowy KWB 3, urządzenia transportowe, elektryczne, wentylacyjne, elementy obudowy), ukazujące pracę górników w 2. poł. XX w. Do roku 1994 służyła celom szkoleniowym. Po remoncie oddano ją zwiedzającym.

Gliwice maszt Radiostacji Gliwickiej

Jedna z najwyższych w świecie budowla drewniana (111 m), zbudowany w 1935r. z modrzewia unikalny zabytek techniki, miejsce hitlerowskiej prowokacji gliwickiej w przededniu wybuchu II wojny światowej. Obecnie Muzeum Radia i Sztuki Mediów.

Gliwice Muzeum Odlewnictwa Artystycznego *

W 1796 r. powstała Królewska Huta Żelaza z pierwszym na kontynencie wielkim piecem opalanym koksem, później Królewska Odlewnia Żeliwa, przekształcona w „fabrykę pomników” – Gliwickie Zakłady Urządzeń Technicznych. W 1991 r. uruchomiono w niej pierwszą ekspozycję odlewów artystycznych. Obecnie w nowej siedzibie i nowej aranżacji prezentuje wiele oryginalnych odlewów z XIX w.: rzeźb, medali, biżuterii i detali architektonicznych. Stała ekspozycja poświęcona tradycjom górnictwa rud żelaza w regionie częstochowskim. W sztucznych podziemiach, w scenerii chodników i wyrobisk kopalnianych, urządzono wystawę sprzętu górniczego, pochodzącego z zamkniętej kopalni rudy żelaza „Szczekaczka” w Brzezinach. Wystawę uzupełniają dawne mapy górnicze, projekty kopalń, maszyny, urządzenia i narzędzia górnicze

Gliwice Muzeum Techniki Sanitarnej *

Unikalne w skali kraju muzeum mieszczące się w czynnej, nowoczesnej Centralnej Oczyszczalni Ścieków, ukazujące zwiedzającym cały proces oczyszczania ścieków. W budynku dawnej przepompowni l. 1909-11 eksponowane są dawne urządzenia techniki sanitarnej.

Górnośląskie Koleje Wąskotorowe *

Najstarsza na świecie czynna kolej wąskotorowa z 1853 r.. Trasa Bytom – Tarnowskie Góry – Miasteczko Śląskie (22 km) to fragment dawnej 160-kilometrowej sieci. W sezonie kursują po niej składy turystyczne, mijając po drodze m.in. dawną Elektrownię „Szombierki” (1920), lokomotywownię Bytom-Karb Wąskotorowa z zabytkowym taborem GKW, wyrobiska dawnych kamieniołomów dolomitu w Suchej Górze i Zabytkową Kopalnię Srebra w Tarnowskich Górach.

Karchowice Zabytkowy Zakład Produkcji Wody „Zawada” *

Ujęcie wody dla aglomeracji górnoślaskiej: budynek biura z 1895 r. oraz modernistyczna, ceglana pompownia z 1929 r. z kompletnie zachowanym wyposażeniem ruchu parowego stacji pomp na dawnych stanowiskach pracy (m.in. zespoły pompowe, turbiny i kompresory z 1925 r.) oraz współczesnymi urządzeniami produkcyjnymi.

Katowice Galeria Szyb Wilson

Budynek cechowni i łaźni dawnego szybu „Richthofen” („Wilson”) kopalni „Giesche” („Wieczorek”) z 1918 r.(proj. bracia Zillmannowie), po likwidacji zaadaptowany przez firmę "Pro Inwest" na galerię sztuki nowoczesnej.

Katowice osiedle górnicze Giszowiec

Rzadka w skali europejskiej kolonia górnicza kopalni „Giesche” („Wieczorek”) o niepowtarzalnym klimacie „miasta-ogrodu”, zbudowana przez braci Zillmannów w l. 1906-10. Zachowało się kilka kwartałów domów mieszkalnych, dawna karczma, nadleśnictwo, szkoły i sklepy.

Katowice osiedle górnicze Nikiszowiec

Niezwykle malownicza kolonia robotnicza kopalni „Giesche” („Wieczorek”) z l. 1908-15, proj. braci Zillmannów, którą tworzy 9 zwartych kwartałów budynków, połączonych charakterystycznymi przewiązkami, oraz kościół parafialny Św. Anny z 1927 r. Tło wielu filmów o Górnym Śląsku.

Łaziska Górne Muzeum Energetyki *

Jedyne w tej branży muzeum, urządzone w budynku dawnej rozdzielni 60 kV na terenie Elektrowni „Łaziska”. Prezentuje bogaty zbiór eksponatów z branży energetycznej: od maszyn i agregatów, urządzeń pomiarowych i oświetleniowych po dokumenty, fotografie i pamiątki. Istnieje także możliwość zwiedzenia jednej z najnowocześniejszych w kraju elektrowni.

Mysłowice Centralne Muzeum Pożarnictwa *

Największe w kraju muzeum pojazdów i sprzętu pożarniczego oraz tradycji ochrony przeciwpożarowej od pocz. XVIII w. po czasy współczesne. Wśród ponad 9 tys. eksponatów m.in. najstarsza w Polsce sikawka konna z 1717 r., kolekcja sztandarów i hełmów paradnych.

Pszczyna Muzeum Prasy Śląskiej *

Jedno z kilku w Polsce Muzeum Prasy i Drukarstwa, mieszczące się w kamieniczce z końca XVIII w. Wśród eksponatów: zbiory dawnej prasy i maszyny drukarskie z XIX i pocz. XX w., z możliwością własnoręcznego odbicia pamiątkowego druku.

Radzionków Muzeum Chleba *

Jedyne w tej części Europy muzeum pokazujące historię chleba oraz narzędzia i maszyny do jego wytwarzania. Zwiedzający mają niepowtarzalną okazję własnoręcznego wypieku bułek. Znajduje się tu także rekonstrukcja dawnej izby szkolnej oraz wystawa sprzętów, przyrządów i pomocy szkolnych.

Ruda Śląska kolonia robotnicza „Ficinus” w  Wirku

Gruntownie zrewaloryzowany, unikatowy zespół 16 budynków kolonii „Ficinus”, posiadających kamienny parter (rzadkość na Górnym Śląsku) i murowane piętro, zbudowanej w 1867 r. dla górników kopalni „Gottessegen” („Wirek”).

Rudy Skansen Kolei Wąskotorowej *

Stacja i trzytorowa hala lokomotywowni kolei wąskotorowej Gliwice – Racibórz Płonia z l. 1897-1903, przekształcona w skansen kolei wąskotorowej. Do zespołu stacyjnego należy też wodna wieża ciśnień, parterowe budynki gospodarcze i drewniana wiata. Wśród eksponatów 8 lokomotyw i kilkanaście wagonów. Skansen oferuje przejazdy turystyczną kolejką lub drezyną na trasie Rudy – Paproć – Rudy (8 km).

Rybnik zabytkowa kopalnia „Ignacy” *

Zespół zabudowań dawnej kopalni „Hoym” („Ignacy”) z szybami „Głowacki” i „Kościuszko”, dwiema czynnymi maszynami wyciągowymi z l. 1900 i 1920 oraz budynkami pomocniczymi.

Sosnowiec budynek dworca PKP Sosnowiec Główny

Zabytkowy, neoklasycystyczny budynek dworca kolejowego z 1859 r., niegdyś granicznej stacji odnogi ząbkowicko-katowickiej Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej. Towarzyszyły mu zabudowania Komory Celnej, domy pracowników i – istniejący do dziś – kościół „kolejowy”.

Tarnowskie Góry Zabytkowa Kopalnia Srebra *

Fragment kilkudziesięciokilometrowych podziemnych wyrobisk, chodników i sztolni odwadniających kopalń rud ołowiu, srebra i cynku, działających od XV do początku XX w. Poprowadzona tu na głębokości ok. 50 m podziemna trasa turystyczna ma 1700 m długości, w tym 270-metrowy odcinek pokonywany łodziami. W budynku nadszybia znajduje się ekspozycja muzealna, bar i sklepik z pamiątkami, obok – skansen maszyn parowych.

Tarnowskie Góry Sztolnia Czarnego Pstrąga *

Wpisany na listę Pomników Historii, 600-metrowy fragment XIX-wiecznej sztolni „Fryderyk”, odwadniającej tarnogórskie podziemia, który pokonuje się łodziami. W odległości 1 km wylot Sztolni, ujęty w zabytkową „Bramę Gwarków”.

Tychy Tyskie Browarium *

Zlokalizowane na terenie Tyskich Browarów Książęcych w zabytkowym budynku z 1902 muzeum piwowarstwa, kino 3D i pub. Uzupełnieniem jest udostępniony do zwiedzania zabytkowy browar, założony w 1629 r. oraz sklep z pamiątkami i gadżetami marki „Tyskie”

Ustroń Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa im. Jana Jareckiego *

Zabytkowy budynek dawnej huty „Klemens” (istniała w l. 1772-1897) z 1868, od 1986 muzeum tradycji hutniczych i kuźniczych Ustronia. Oprócz ekspozycji technicznej prezentuje zbiory kultury i sztuki ludowej regionu.

Zabrze Muzeum Górnictwa Węglowego *

Ulokowane w budynku dawnego Starostwa Powiatowego z 1875 r. jedyne w Polsce muzeum z bogatymi zbiorami z zakresu historii górnictwa, techniki górniczej, kultury górniczej, piśmiennictwa i prasy górniczej. Jego oddziałem jest Skansen Górniczy „Królowa Luiza”.

Zabrze Skansen Górniczy „Królowa Luiza” *

Zespół obiektów jednej z najstarszych na Górnym Śląsku kopalń węgla, składający się z części powierzchniowej z wieżą szybu „Carnall” i czynną parową maszyną wyciągową z 1915 r. oraz części podziemnej na głębokości 35 m, z labiryntem chodników i wyrobisk długości 1560 m wraz z czynnymi urządzeniami do urobku węgla i kolejką podziemną.

Zabrze Szyb „Maciej” *

Zabudowania szybu „Maciej” z pocz. XX w. (dawnego „West-Schacht” kopalni węgla kamiennego „Concordia”). Od 1995 r. stanowi głębinowe ujęcie wody. W budynku maszynowni czynna dwubębnowa maszyna wyciągowa Siemens-Schuckertwerke. Istnieje możliwość wejścia na wieżę wyciągową.

Zabrze Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „Guido” *

Unikatowy w skali europejskiej fragment kopalni założonej w 1855 r., po zakończeniu eksploatacji pełniącej funkcję węzła odwadniającego, kopalni doświadczalnej, a od 1982 – Skansenu Górniczego. Szybem „Kolejowy” odbywa się zjazd na głębokość 170 m (w przyszłości także 320 m), gdzie w  zachowanych wyrobiskach, chodnikach i komorach wyeksponowano narzędzia i maszyny górnicze. W podziemiach także „Poziom Sztuki” – kino, galeria, teatr, prezentacje multimedialne. W budynku nadszybia sklepik z pamiątkami.

Zawiercie Huta Szkła "Zawiercie" *

Założona w 1884 r. przez firmę „S. Reich i Spółka” huta jest cenionym w kraju producentem szkła kryształowego. Część produkcji odbywa się tradycyjnymi metodami (dmuchanie, szlifowanie ręczne itp.). Zwiedzanie przebiega w czasie normalnej produkcji, a zwiedzający przyglądają się procesowi topienia i formowania szkła, zdobienia i polerowania, narzędziom do ręcznego formowania szkła oraz ekspozycji muzealnej, pokazującej wzornictwo zakładu na przestrzeni lat. Na terenie zakładu działa sklep firmowy.

Żywiec browar i Muzeum Browaru Żywiec *

Dawny Browar Arcyksiążęcy z 1856 r., z zachowaną zabytkową XIX-wieczną zabudową oraz częściowo wyposażeniem (dawne kotły warzelne). Oprócz części zabytkowej – współczesna, z jedną z największych na świecie kadzi filtracyjnych. W trakcie zwiedzania poznaje się proces produkcji piwa w jednym z największych browarów w Polsce. W najstarszej części zakładu – kutych w skale piwnicach leżakowych – jedno z nielicznych w Europie Muzeum Browaru, pokazujące 150-letnią historię poprzez archiwalia, eksponaty i multimedia, a także klimat epoki poprzez rekonstrukcję zabytkowych uliczek, pracowni, sklepu, karczmy. Przy Muzeum działa sklep z pamiątkami i gadżetami marki Żywiec.