Korzystając z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies.

Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Znam szlak zabytków techniki Województwa Śląskiego

REGULAMIN ODZNAKI KRAJOZNAWCZEJ

„ZNAM SZLAK ZABYTKÓW TECHNIKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO”

szlaktechniki

 1. Ustanawia się odznakę krajoznawczą „Znam Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego”, w skrócie zwaną „Znam Szlak Zabytków techniki”.
 2. Celem odznaki jest promocja atrakcji turystycznych województwa śląskiego, zwłaszcza jego dziedzictwa przemysłowego.
 3. Odznaka jest dwustopniowa (srebrna i złota). Limit wiekowy i czasowy jej zdobywania jest nieograniczony.
 4. Warunkiem zdobycia srebrnego stopnia jest uzyskanie w książeczce odznaki potwierdzenia zwiedzenia minimum 5 obiektów, w tym 3 z gwiazdką.
 5. Warunkiem zdobycia złotego stopnia odznaki jest uzyskanie w książeczce odznaki potwierdzenia zwiedzenia kolejnych 10 obiektów, w tym 5 z gwiazdką.
 6. Potwierdzeniem zwiedzenia obiektów z gwiazdką musi być pieczątka obiektu lub bilet wstępu, w pozostałych obiektach wystarczy pieczątka miejsce lub miejscowość.
 7. Odznakę można otrzymać honorowo.
 8. Odznakę weryfikuje zespół weryfikacyjny przy Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK w Katowicach, ul. Staromiejska 4, tel. 032 2539-352.
 9. Odznaka została zatwierdzona przez Zarząd Regionalnej Fundacji Turystyki i Krajoznawstwa PTTK w Katowicach. Autorem projektu odznaki i regulaminu jest Edward Wieczorek.
 10. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do zespołu weryfikacyjnego.
 11. Za zwiedzenie wszystkich obiektów wyszczególnionych w książeczce odznaki zespół weryfikacyjny przyzna okolicznościowy dyplom.

OBIEKTY SZLAKU ZABYTKÓW TECHNIKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Bielsko-Biała Budynek dworca PKP

Budynek dworcowy ważnej stacji węzłowej w Bielsku z l. 1889-90 (linie kolejowe z 1855, 1878 i 1888), zaprojektowany w stylu historyzmu przez Carla Schulza. Korpus główny ceglany, od strony peronów – wiata na żeliwnych kolumnach.

Bielsko-Biała Muzeum Techniki i Włókiennictwa *

Ślad tradycji włókienniczych Bielska-Białej – „śląskiego Manchesteru”, budynek dawnej fabryki Büttnera z kolekcją maszyn włókienniczych, poligraficznych oraz narzędzi, maszyn i urządzeń gospodarstwa domowego. W muzeum także kilka zabytkowych pojazdów strażackich z XIX i początku XX w.

Bytom Elektrociepłownia "Szombierki"

Dawna elektrownia systemowa „Szombierki” („Oberschlesien”), zbudowana w 1920 r. przez spółkę Schaffgotschów, wg proj. architektonicznego Georga i Emila Zillmannów. Stanowi dominantę w krajobrazie Bytomia. Najwyższy z jej trzech kominów ma 120 m wysokości. Od 1925 r. na wieży budynku znajduje się drugi w Polsce pod względem wielkości zegar o średnicy 5m. Rozebrana przez Rosjan w 1945 r., elektrownia została obudowana i kilkakrotnie zmodernizowana. W latach 70. XX w. przekształcono ją w elektrociepłownię. Obecnie nieczynna i pozbawiona urządzeń. Miejsce licznych imprez (wystawy, seminaria, konferencje, koncerty, występy).

Chorzów Wieża Wyciągowa Szybu "Prezydent"

Modernistyczna wieża z 1933 r. szybu ,,Wielki Jacek” (od 1937 r. ,,Prezydent”), proj. inż. Ryszarda Heilemana z Katowic, dawnej kopalni „Król”, założonej w 1791 r. przez F. W. Redena (wydobycie zakończono w 1995 r.). Żelbetowa wieża wysokości 42 m, z dwoma kołami linowymi o średnicy 5,5 m, jest punktem widokowym na dawny kompleks kopalniany. W jej sąsiedztwie zachowały się niektóre budynki pokopalniane (m.in. straży pożarnej, kasyna, skraplarni powietrza, dom sztygarów), tworzące wraz z wieżą kompleks „Sztygarka”. Na jego terenie działają restauracja „Sztygarka”, kawiarnia „Pod Wieżą”, pensjonat oraz Day SPA.

Cieszyn Muzeum Drukarstwa *

Muzeum powstało w 1996 r. z inicjatywy firmy PRODRUK i jej prezesa Karola Franka. Firma zgromadziła maszyny i urządzenia poligraficzne, które przekazano na rzecz Muzeum Drukarstwa. Jest to obecnie jeden z najlepiej zachowanych i najpełniejszych typograficznych zbiorów drukarskich, obejmujący m.in. kaszty z czcionkami, linotypy, maszyny drukujące i introligatorskie. Od 2004 r. zawiaduje nim Stowarzyszenie Muzeum Drukarstwa. Zwiedzający mają okazję poznać historię druku i dzieje drukarstwa na ziemi cieszyńskiej, cykl produkcji druku typograficznego oraz wziąć udział w warsztatach graficznych czy zajęciach plastycznych.

Czeladź Galeria "Elektrownia" *

Elektrownia z 1903 r. stanowi część dawnego kompleksu kopalni „Saturn”, uruchomionej w 1887 r. przez księcia Hugo von Hohenlohe Oehringen. W 1899 r. kopalnię kupiło Towarzystwo Górniczo-Przemysłowe „Saturn”, które dokonało jej modernizacji i rozbudowy, a także budowy elektrowni. Wśród zachowanych urządzeń zachował się m.in. blok energetyczny (sprężarka i generator) firmy „Oerlikon” z 1903 r., prądotwórczy zespół rezerwowy (generator synchroniczny i silnik prądu zmiennego) firmy Brown Boveri & Co oraz zespół zasilania pomp odwadniających z silnikiem Siemens und Halske. Elektrownia pracowała do 1996 r. Od 2005 r. stanowi siedzibę Galerii.

Częstochowa Muzeum Górnictwa Rud Żelaza *

Stała ekspozycja poświęcona tradycjom górnictwa rud żelaza w regionie częstochowskim. W sztucznych podziemiach, w scenerii chodników i wyrobisk kopalnianych, urządzono wystawę sprzętu górniczego, pochodzącego z zamkniętej kopalni rudy żelaza „Szczekaczka” w Brzezinach. Wystawę uzupełniają dawne mapy górnicze, projekty kopalń, maszyny, urządzenia i narzędzia górnicze

Częstochowa Muzeum Historii Kolei

Ulokowane w budynku dworca Częstochowa-Stradom z 1911 r., przebudowanego ok. 1980 r., na linii herbskiej. Wśród eksponatów m.in. sygnały i tarcze do oznakowania pociągów, wyposażenie konduktora, dokumenty i stare fotografie.

Częstochowa Muzeum Produkcji Zapałek *

W czynnych do dziś Zakładach Przemysłu Zapałczanego, założonych w l. 1880-82 przez Karola von Gehliga i Juliana Hucha, urządzono unikalne w skali europejskiej muzeum. Jego główną atrakcją jest pracująca zabytkowa linia technologiczna produkcji zapałek z lat 30. XX w.

Dąbrowa Górnicza  Kopalnia Ćwiczebna Muzeum Miejskiego "Sztygarka" *

Kopalnię ćwiczebną założono w 1927 r. dla szkolenia uczniów Państwowej Szkoły Górniczej i Hutniczej im. S. Staszica, w pokładach nr 401 i 402 pola górniczego kopalni „Paryż”. W liczących 800 m długości chodnikach i wyrobiskach położonych na trzech poziomach, połączonych upadowymi, umieszczono maszyny i urządzenia górnicze (m.in. kombajn węglowy KWB 3, urządzenia transportowe, elektryczne, wentylacyjne, elementy obudowy), ukazujące pracę górników w 2. poł. XX w. Do roku 1994 służyła celom szkoleniowym. Po remoncie oddano ją zwiedzającym.

Gliwice maszt Radiostacji Gliwickiej

Jedna z najwyższych w świecie budowla drewniana (111 m), zbudowany w 1935r. z modrzewia unikalny zabytek techniki, miejsce hitlerowskiej prowokacji gliwickiej w przededniu wybuchu II wojny światowej. Obecnie Muzeum Radia i Sztuki Mediów.

Gliwice Muzeum Odlewnictwa Artystycznego *

W 1796 r. powstała Królewska Huta Żelaza z pierwszym na kontynencie wielkim piecem opalanym koksem, później Królewska Odlewnia Żeliwa, przekształcona w „fabrykę pomników” – Gliwickie Zakłady Urządzeń Technicznych. W 1991 r. uruchomiono w niej pierwszą ekspozycję odlewów artystycznych. Obecnie w nowej siedzibie i nowej aranżacji prezentuje wiele oryginalnych odlewów z XIX w.: rzeźb, medali, biżuterii i detali architektonicznych. Stała ekspozycja poświęcona tradycjom górnictwa rud żelaza w regionie częstochowskim. W sztucznych podziemiach, w scenerii chodników i wyrobisk kopalnianych, urządzono wystawę sprzętu górniczego, pochodzącego z zamkniętej kopalni rudy żelaza „Szczekaczka” w Brzezinach. Wystawę uzupełniają dawne mapy górnicze, projekty kopalń, maszyny, urządzenia i narzędzia górnicze

Gliwice Muzeum Techniki Sanitarnej *

Unikalne w skali kraju muzeum mieszczące się w czynnej, nowoczesnej Centralnej Oczyszczalni Ścieków, ukazujące zwiedzającym cały proces oczyszczania ścieków. W budynku dawnej przepompowni l. 1909-11 eksponowane są dawne urządzenia techniki sanitarnej.

Górnośląskie Koleje Wąskotorowe *

Najstarsza na świecie czynna kolej wąskotorowa z 1853 r.. Trasa Bytom – Tarnowskie Góry – Miasteczko Śląskie (22 km) to fragment dawnej 160-kilometrowej sieci. W sezonie kursują po niej składy turystyczne, mijając po drodze m.in. dawną Elektrownię „Szombierki” (1920), lokomotywownię Bytom-Karb Wąskotorowa z zabytkowym taborem GKW, wyrobiska dawnych kamieniołomów dolomitu w Suchej Górze i Zabytkową Kopalnię Srebra w Tarnowskich Górach.

Karchowice Zabytkowy Zakład Produkcji Wody „Zawada” *

Ujęcie wody dla aglomeracji górnoślaskiej: budynek biura z 1895 r. oraz modernistyczna, ceglana pompownia z 1929 r. z kompletnie zachowanym wyposażeniem ruchu parowego stacji pomp na dawnych stanowiskach pracy (m.in. zespoły pompowe, turbiny i kompresory z 1925 r.) oraz współczesnymi urządzeniami produkcyjnymi.

Katowice Galeria Szyb Wilson

Budynek cechowni i łaźni dawnego szybu „Richthofen” („Wilson”) kopalni „Giesche” („Wieczorek”) z 1918 r.(proj. bracia Zillmannowie), po likwidacji zaadaptowany przez firmę "Pro Inwest" na galerię sztuki nowoczesnej.

Katowice osiedle górnicze Giszowiec

Rzadka w skali europejskiej kolonia górnicza kopalni „Giesche” („Wieczorek”) o niepowtarzalnym klimacie „miasta-ogrodu”, zbudowana przez braci Zillmannów w l. 1906-10. Zachowało się kilka kwartałów domów mieszkalnych, dawna karczma, nadleśnictwo, szkoły i sklepy.

Katowice osiedle górnicze Nikiszowiec

Niezwykle malownicza kolonia robotnicza kopalni „Giesche” („Wieczorek”) z l. 1908-15, proj. braci Zillmannów, którą tworzy 9 zwartych kwartałów budynków, połączonych charakterystycznymi przewiązkami, oraz kościół parafialny Św. Anny z 1927 r. Tło wielu filmów o Górnym Śląsku.

Łaziska Górne Muzeum Energetyki *

Jedyne w tej branży muzeum, urządzone w budynku dawnej rozdzielni 60 kV na terenie Elektrowni „Łaziska”. Prezentuje bogaty zbiór eksponatów z branży energetycznej: od maszyn i agregatów, urządzeń pomiarowych i oświetleniowych po dokumenty, fotografie i pamiątki. Istnieje także możliwość zwiedzenia jednej z najnowocześniejszych w kraju elektrowni.

Mysłowice Centralne Muzeum Pożarnictwa *

Największe w kraju muzeum pojazdów i sprzętu pożarniczego oraz tradycji ochrony przeciwpożarowej od pocz. XVIII w. po czasy współczesne. Wśród ponad 9 tys. eksponatów m.in. najstarsza w Polsce sikawka konna z 1717 r., kolekcja sztandarów i hełmów paradnych.

Pszczyna Muzeum Prasy Śląskiej *

Jedno z kilku w Polsce Muzeum Prasy i Drukarstwa, mieszczące się w kamieniczce z końca XVIII w. Wśród eksponatów: zbiory dawnej prasy i maszyny drukarskie z XIX i pocz. XX w., z możliwością własnoręcznego odbicia pamiątkowego druku.

Radzionków Muzeum Chleba *

Jedyne w tej części Europy muzeum pokazujące historię chleba oraz narzędzia i maszyny do jego wytwarzania. Zwiedzający mają niepowtarzalną okazję własnoręcznego wypieku bułek. Znajduje się tu także rekonstrukcja dawnej izby szkolnej oraz wystawa sprzętów, przyrządów i pomocy szkolnych.

Ruda Śląska kolonia robotnicza „Ficinus” w  Wirku

Gruntownie zrewaloryzowany, unikatowy zespół 16 budynków kolonii „Ficinus”, posiadających kamienny parter (rzadkość na Górnym Śląsku) i murowane piętro, zbudowanej w 1867 r. dla górników kopalni „Gottessegen” („Wirek”).

Rudy Skansen Kolei Wąskotorowej *

Stacja i trzytorowa hala lokomotywowni kolei wąskotorowej Gliwice – Racibórz Płonia z l. 1897-1903, przekształcona w skansen kolei wąskotorowej. Do zespołu stacyjnego należy też wodna wieża ciśnień, parterowe budynki gospodarcze i drewniana wiata. Wśród eksponatów 8 lokomotyw i kilkanaście wagonów. Skansen oferuje przejazdy turystyczną kolejką lub drezyną na trasie Rudy – Paproć – Rudy (8 km).

Rybnik zabytkowa kopalnia „Ignacy” *

Zespół zabudowań dawnej kopalni „Hoym” („Ignacy”) z szybami „Głowacki” i „Kościuszko”, dwiema czynnymi maszynami wyciągowymi z l. 1900 i 1920 oraz budynkami pomocniczymi.

Sosnowiec budynek dworca PKP Sosnowiec Główny

Zabytkowy, neoklasycystyczny budynek dworca kolejowego z 1859 r., niegdyś granicznej stacji odnogi ząbkowicko-katowickiej Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej. Towarzyszyły mu zabudowania Komory Celnej, domy pracowników i – istniejący do dziś – kościół „kolejowy”.

Tarnowskie Góry Zabytkowa Kopalnia Srebra *

Fragment kilkudziesięciokilometrowych podziemnych wyrobisk, chodników i sztolni odwadniających kopalń rud ołowiu, srebra i cynku, działających od XV do początku XX w. Poprowadzona tu na głębokości ok. 50 m podziemna trasa turystyczna ma 1700 m długości, w tym 270-metrowy odcinek pokonywany łodziami. W budynku nadszybia znajduje się ekspozycja muzealna, bar i sklepik z pamiątkami, obok – skansen maszyn parowych.

Tarnowskie Góry Sztolnia Czarnego Pstrąga *

Wpisany na listę Pomników Historii, 600-metrowy fragment XIX-wiecznej sztolni „Fryderyk”, odwadniającej tarnogórskie podziemia, który pokonuje się łodziami. W odległości 1 km wylot Sztolni, ujęty w zabytkową „Bramę Gwarków”.

Tychy Tyskie Browarium *

Zlokalizowane na terenie Tyskich Browarów Książęcych w zabytkowym budynku z 1902 muzeum piwowarstwa, kino 3D i pub. Uzupełnieniem jest udostępniony do zwiedzania zabytkowy browar, założony w 1629 r. oraz sklep z pamiątkami i gadżetami marki „Tyskie”

Ustroń Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa im. Jana Jareckiego *

Zabytkowy budynek dawnej huty „Klemens” (istniała w l. 1772-1897) z 1868, od 1986 muzeum tradycji hutniczych i kuźniczych Ustronia. Oprócz ekspozycji technicznej prezentuje zbiory kultury i sztuki ludowej regionu.

Zabrze Muzeum Górnictwa Węglowego *

Ulokowane w budynku dawnego Starostwa Powiatowego z 1875 r. jedyne w Polsce muzeum z bogatymi zbiorami z zakresu historii górnictwa, techniki górniczej, kultury górniczej, piśmiennictwa i prasy górniczej. Jego oddziałem jest Skansen Górniczy „Królowa Luiza”.

Zabrze Skansen Górniczy „Królowa Luiza” *

Zespół obiektów jednej z najstarszych na Górnym Śląsku kopalń węgla, składający się z części powierzchniowej z wieżą szybu „Carnall” i czynną parową maszyną wyciągową z 1915 r. oraz części podziemnej na głębokości 35 m, z labiryntem chodników i wyrobisk długości 1560 m wraz z czynnymi urządzeniami do urobku węgla i kolejką podziemną.

Zabrze Szyb „Maciej” *

Zabudowania szybu „Maciej” z pocz. XX w. (dawnego „West-Schacht” kopalni węgla kamiennego „Concordia”). Od 1995 r. stanowi głębinowe ujęcie wody. W budynku maszynowni czynna dwubębnowa maszyna wyciągowa Siemens-Schuckertwerke. Istnieje możliwość wejścia na wieżę wyciągową.

Zabrze Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „Guido” *

Unikatowy w skali europejskiej fragment kopalni założonej w 1855 r., po zakończeniu eksploatacji pełniącej funkcję węzła odwadniającego, kopalni doświadczalnej, a od 1982 – Skansenu Górniczego. Szybem „Kolejowy” odbywa się zjazd na głębokość 170 m (w przyszłości także 320 m), gdzie w  zachowanych wyrobiskach, chodnikach i komorach wyeksponowano narzędzia i maszyny górnicze. W podziemiach także „Poziom Sztuki” – kino, galeria, teatr, prezentacje multimedialne. W budynku nadszybia sklepik z pamiątkami.

Zawiercie Huta Szkła "Zawiercie" *

Założona w 1884 r. przez firmę „S. Reich i Spółka” huta jest cenionym w kraju producentem szkła kryształowego. Część produkcji odbywa się tradycyjnymi metodami (dmuchanie, szlifowanie ręczne itp.). Zwiedzanie przebiega w czasie normalnej produkcji, a zwiedzający przyglądają się procesowi topienia i formowania szkła, zdobienia i polerowania, narzędziom do ręcznego formowania szkła oraz ekspozycji muzealnej, pokazującej wzornictwo zakładu na przestrzeni lat. Na terenie zakładu działa sklep firmowy.

Żywiec browar i Muzeum Browaru Żywiec *

Dawny Browar Arcyksiążęcy z 1856 r., z zachowaną zabytkową XIX-wieczną zabudową oraz częściowo wyposażeniem (dawne kotły warzelne). Oprócz części zabytkowej – współczesna, z jedną z największych na świecie kadzi filtracyjnych. W trakcie zwiedzania poznaje się proces produkcji piwa w jednym z największych browarów w Polsce. W najstarszej części zakładu – kutych w skale piwnicach leżakowych – jedno z nielicznych w Europie Muzeum Browaru, pokazujące 150-letnią historię poprzez archiwalia, eksponaty i multimedia, a także klimat epoki poprzez rekonstrukcję zabytkowych uliczek, pracowni, sklepu, karczmy. Przy Muzeum działa sklep z pamiątkami i gadżetami marki Żywiec.

Odznaka Krajoznawcza PTTK Województwa Śląskiego

REGULAMIN ODZNAKI KRAJOZNAWCZEJ

zoltaI.Postanowienia ogólne

 1. Odznaka Krajoznawcza PTTK Województwa Śląskiego jest odznaką regionalną PTTK ustanowioną przez Radę Prezesów Oddziałów PTTK Województwa Śląskiego z inicjatywy Górnośląskiego Kręgu Krajoznawców i oddziałowych komisji krajoznawczych
 2. Celem odznaki jest popularyzacja wiedzy o województwie śląskim i jego walorach turystyczno-krajoznawczych
 3. Odznaka Krajoznawcza PTTK Województwa Śląskiego jest ustanowiona w trzech stopniach:
  - stopień I
  - stopień II
  - stopień III
 4. Odznakę przyznaje Górnośląski Krąg Krajoznawców, Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK w Katowicach oraz uprawnione oddziałowe komisje krajoznawcze województwa śląskiego
 5. Nadanie Odznaki Krajoznawczej PTTK Województwa Śląskiego następuje po weryfikacji kroniki krajoznawczej lub ewidencji wycieczek prowadzonej w książeczkach turystyki pieszej i kolarskiej. Odznaka jest odpłatna

 

II. Warunki zdobycia odznaki

niebieskaWyjaśnienia

 1. Odznakę mogą zdobywać osoby, które ukończyły 10 lat
  Odznakę zdobywa się według kolejności stopni. Następny kolejny stopień można zdobywać bezpośrednio po spełnieniu warunków stopnia niższego
 2. Nadwyżka zaliczanych obiektów krajoznawczych zdobytych na jeden stopień odznaki przechodzi po weryfikacji na stopień wyższy
 3. Okres zdobywania poszczególnych stopni odznaki jest dowolny
 4. Odznaka może być zdobywana podczas indywidualnych wędrówek po województwie lub podczas wycieczek, rajdów, zlotów i innych imprez organizowanych przez ogniwa PTTK, zakłady pracy, szkoły, organizacje itp.
 5. odznaka może być zdobywana równocześnie z innymi odznakami krajoznawczymi i odznakami turystyki kwalifikowanej
 6. Potwierdzeniem pobytu lub zwiedzenia obiektu może być odcisk pieczątki z nazwą miejscowości lub obiektu, wklejony bilet wstępu, zdjęcie na tle obiektu. Na wycieczkach zbiorowych zwiedzenie obiektu mogą potwierdzić przewodnicy turystyczni i kadra programowa PTTK (przodownicy, instruktorzy) pod warunkiem, że biorą udział w wycieczce i zwiedzaniu obiektu. Potwierdzenia mogą też dokonywać instruktorzy krajoznawstwa na podstawie ustnego sprawozdania ubiegającego się o przyznanie odznaki
 7. Do zdobycia odznaki w poszczególnych stopniach wymagane jest poznanie określonej liczby obiektów krajoznawczych.

 

Obiekty krajoznawcze Stopień odznaki Razem
I II III
1. Miasta zabytkowe 1 2 3 6
2. Zabytki architektury 4 8 12 24
3. Muzea lub Izby Regionalne 1 3 6* 10
4. Parki etnograficzne - 1 1 2
5. Rezerwaty przyrody 1 2 3 6
6. Parki krajobrazowe - 1 2 3
7. Parki zabytkowe 1 3 5 9
8. Miejsca pamięci narodowej 2 4 6 12
9. Inne obiekty krajoznawcze 10 10 10 30
10. Łączna suma obiektów wymagana na dany stopień 20 40 50 110

 

Wyjaśnienia

 1. Przykłady miast zabytkowych: Bielsko-Biała, Będzin, Bytom, Cieszyn, Częstochowa, Gliwice, Kłobuck, Krzepice, Lubliniec, Miasteczko Śląskie, Pszczyna, Racibórz, Rybnik, Siewierz, Skoczów, Sośnicowice, Tarnowskie Góry, Toszek, Wodzisław Śl., Żarki, Żory, Żywiec
 2. Dowolne zabytki architektury z wyjątkiem zabytków na terenie miasta, wykazywanego przez ubiegającego się o odznakę w punkcie 1
 3. *Muzeum Śląskie jako warunek zdobycia III stopnia, o ile nie zostało ono wykazane do stopni wcześniejszych
 4. Chorzów - Górnośląski Park Etnograficzny, Pszczyna - Zagroda Wsi Pszczyńskiej
 5. W województwie śląskim jest 59 rezerwatów, na przykład: Modrzewiowa Góra, Zamczysko, Zielona Góra, Hubert, Wielki Las, Kaliszak, Sokole Góry, Jeleniak-Mikuliny, Segiet, Ochojec, Las Murckowski, Łężczok, Rotuz, Kopce, Szeroka, Barania Góra, Śrubita, Oszus, Romanka, Pilsko
 6. Parki krajobrazowe: Beskidu Śląskiego, Beskidu Małego, Orlich Gniazd, Stawki, Lasy nad górną Liswartą, Załęczański Park Krajobrazowy, Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich, Żywiecki Park Krajobrazowy
 7. Wszystkie zabytkowe parki miejskie oraz znajdujące się w sąsiedztwie zamków i pałaców
 8. Pomniki, tablice pamiątkowe, groby żołnierzy poległych w powstaniach i wojnach
 9. np.: Chorzów WPK i W (planetarium, ZOO, Wesołe Miasteczko), Tarnowskie Góry (Kopalnia Zabytkowa, sztolnia "Czarnego Pstrąga"), kolejka wąskotorowa Bytom - Miasteczko Śląskie lub Gliwice - Rudy, Gliwice - palmiarnia, Sosnowiec - Egzotarium, Zabrze - ogród botaniczny, Katowice - "Spodek", Biblioteka Śląska inne przykłady architektury współczesnej
 10. Do łącznej sumy obiektów wymaganych na dany stopień uzupełniamy dowolnymi obiektami z dowolnych grup

biala

III. Postanowienia końcowe

 1. Zdobycie brązowej i srebrnej Regionalnej Odznaki Krajoznawczej upoważnia do przyznania I i II stopnia Odznaki Krajoznawczej Województwa Śląskiego pod warunkiem, że Regionalna Odznaka Krajoznawcza zdobywana była na terenie województwa śląskiego
 2. Obiekty krajoznawcze zaliczane na poszczególne stopnie można zaliczyć tylko jeden raz
 3. Górnośląski Krąg Krajoznawców na wniosek własny lub oddziałowych komisji krajoznawczych może przyznać osobie fizycznej lub prawnej dowolny stopień Odznaki Krajoznawczej Województwa Śląskiego z pominięciem wymogów punktu II.7
 4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Rady Prezesów Oddziałów PTTK Województwa Śląskiego w Katowicach
 5. Regulamin został zatwierdzony przez Radę Prezesów Oddziałów PTTK Województwa Śląskiego w Katowicach w dniu 9 kwietnia 2000 r. i od tego dnia wchodzi w życie.
 6. Opracowanie: Andrzej Likos, Bogdan Tytko - Komisja Krajoznawcza Oddziału PTTK w Wodzisławiu Śl
 7. Konsultacja - Edward Wieczorek - kierownik Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK w Katowicach.

Fortyfikacje Województwa Śląskiego

REGULAMIN ODZNAKI KRAJOZNAWCZE

„FORTYFIKACJE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO”

fws zlota
1.     Dla uczczenia 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej ustanawia się odznakę krajoznawczą „Fortyfikacje Województwa Śląskiego”.

2.    Celem odznaki jest promocja atrakcji turystycznych województwa śląskiego, zwłaszcza szeroko rozumianej „architectura militaris” z różnych okresów dziejów oraz popularyzacja historii regionu.

3.     Odznaka jest trzystopniowa (brązowa, srebrna, złota). Limit wiekowy i czasowy jej zdobywania jest nieograniczony.

4.    Warunkiem zdobycia odznaki jest uzyskanie w książeczce odznaki lub w dowolnej kronice wycieczek (zeszycie) potwierdzenia zwiedzenia określonego dla danego stopnia minimum obiektów fortyfikacyjnych, proponowanych w niniejszym regulaminie. Jeśli w danym miejscu zgrupowanych jest kilka obiektów (np. wzgórze 310 w Bobrownikach – kilkanaście obiektów), zaliczony będzie tylko jeden. Potwierdzeniem może być pieczątka obiektu lub miejscowości w której obiekt się znajduje, bilet wstępu, oryginalne zdjęcie. Stopnie muszą być zdobywane po kolei. 

Czytaj więcej: Fortyfikacje Województwa Śląskiego