Maleniec

Artykuł opublikowany w Magazynie Przemysłowym nr 4/2005 r.