Odznaki

    Zapraszamy do ponownego odkrywania naszego regionu. W trakcie wędrówek szlakami wytyczonymi przez ciekawe obiekty zjnajdujące się na obszarze Górnego Śląska i okolic poznamy wiele ciekawostek związanych z historią jak również zdobędziemy jedną z wybranych odznak tyrystycznych.odznaki-kilka