V. KATALOG OBIEKTÓW SZLAKU ARCHITEKTURY DREWNIANEJ

V. KATALOG OBIEKTÓW SZLAKU ARCHITEKTURY DREWNIANEJ

VI. Obiekty planowane do włączenia do szlaku

 1. BEŁK - kościół św. Marii Magdaleny z 1753 r.
 1. BIELOWICKO - kościół św. Wawrzyńca z 1701 r.bielowicko
 2. BIELSKO-BIAŁA ul. Sobieskiego 51 - Dom Tkacza z końca XVIII w, zrekonstruowany po pożarze dom mieszkalny z warsztatem pracy bielskiego sukiennika z końca XVIII w.
 1. BIELSKO-BIAŁA - MIKUSZOWICE ul. Cyprysowa - kościół św. Barbary z 1690 r.
 2. BIERUŃ ul. Krakowska - kościół św. Walentego z przeł. XVI/XVII w.
 3. BOJSZÓW - kościół cmentarny Wszystkich Świętych z pocz. XVI w.
 1. BORONÓW - kościół Matki Boskiej Różańcowej z 1611 r.boronow
 2. BÓR ZAPILSKI - kościół św. Jacka z l. 1919-21
 3. BRUSIEK - kościół św. Jana Chrzciciela z ok. 1670 r.
 4. BUKÓW - kaplica Różańcowa z 1770 r.
 5. CHORZÓW - Górnośląski Park Etnograficzny na pow. 25 ha pokazuje 58 przykładów drewnianego budownictwa ludowego z 5 regionów Górnego Śląska i Zagłębia beskidzkiego, podgórskiego, pszczyńsko-rybnickiego, przemysłowego i lublinieckiego), m.in. kościół św. Józefa z 1791 r. z Nieboczów (w latach 1971-1995 w Rybniku-Kłokocinie), domy mieszkalne z Dziećkowic, Krasów, Panewnik, dom ostatniego sołtysa Katowic - Kazimierza Skiby, chałupy z Kromołowa, Istebnej, spichlerze dworskie i plebańskie, zagrodę pasterską z Brennej.
 1. CHORZÓW ul. Lwowska - kościół św. Wawrzyńca z 1559 r., przeniesiony w 1935-38 z Knurowa.
 2. CIESZOWA - kościół św. Marcina z 1751 r., spichlerz dworski z XVIII w.
 3. CIĘCINA - kościół św. Katarzyny z 1542 r., powiększony 1667 i 1895, spichlerz dworski z XVIII w.
 4. CZERNICA - spichlerz dworski z XVIII w.
 5. CZERNICHÓW - dzwonnica wiejska z XIX w.
 6. CYNKÓW - kościół św. Wawrzyńca z 1631 r.
 7. CZĘSTOCHOWA pl. Biegańskiego - ekspozycja kultury ludowej regionu częstochowskiego w Muzeum.
 1. GILOWICE - kościół św. Andrzeja z 1547 r. z wieżą z 1641 r., przeniesiony z Rychwałdu w 1757 r.
 1. GLIWICE ul. Kozielska - kościół Wniebowzięcia MB z 1493 r., przebudowany w XVII w., wieża z 1777 r., przeniesiony w 1925 r. z Zębowic koło Olesna na cmentarz żołnierzy francuskich; ekspozycja kultury ludowej regionu gliwickiego w Muzeum.gliwice00
 1. GLIWICE - OSTROPA ul. Piekarska - kościół św. Jerzego z 1640 r., z murowanym gotyckim prezbiterium z XV w.
 2. GOŁKOWICE - kościół św. Anny z 1874 r.
 3. GÓRA - kościół św. Barbary z 2. poł. XVI w.
 4. GRZAWA - kościół Ścięcia św. Jana Chrzciciela z XVI w.
 1. GWOŹDZIANY - kościół Nawiedzenia NMP z 1576 r., przeniesiony z Kościelisk w 1978 r.gwozdziany
 2. ISTEBNA nr 824 - drewniana chałupa góralska Kawuloków z końca XIX w. w niej Izba Regionalna; w centrum Istebnej i licznych przysiółkach kilkadziesiąt innych drewnianych chałup i budynków gospodarczych.
 3. ISTEBNA ANDZIOŁÓWKA - kaplica wotywna Konarzewskich z 1922 r.
 4. ISTEBNA KUBALONKA - kościół św. Krzyża z 1779 r., przeniesiony z Przyszowic w 1958 r.
 5. ISTEBNA MLASKAWKA - kościół filialny św. Józefa, przeniesiony w 1995 r. z Jaworzynki-Trzycatka, gdzie stał pod wezwaniem Matki Boskiej Frydeckiej (zbudowany w 1952 r.).
 6. ISTEBNA STECÓWKA - kościół Matki Boskiej Fatimskiej z 1956 r.
 7. JANKOWICE RYBNICKIE - kościół Bożego Ciała z 1675 r.
 8. JASTRZĘBIE ZDRÓJ ul. ks. biskupa Bednorza - kościół śś. Barbary i Józefa z 1. poł. XVII w., przeniesiony w 1974 r. z Jedłownika.
 9. JELEŚNIA - karczma z XVIII w.
 10. KACZYCE - kościół Podwyższenia Krzyża Świętego z 1620 r., przeniesiony w 1971-72 z Ruptawy.
 11. KATOWICE Park Kościuszki - kościół św. Michała Archanioła z 1520 r., przeniesiony w 1938-39 z Syryni; ul. Wita Stwosza - zbiory średniowiecznej sztuki sakralnej, pochodzących m.in. z drewnianych kościołów województwa śląskiego w Muzeum Archidiecezjalnym.
 1. KOŃCZYCE WIELKIE - kościół św.Michała Archanioła z 1777 r., ze starszą wieżą z 1751 r.konczyce
 2. KOSZĘCIN - kościół św. Trójcy z 1724 r.; ekspozycja etnograficzna .
 3. KSIĘŻY LAS - kościół św. Michała Archanioła z 1494 r.
 4. LALIKI - POCHODZITA - kościół NMP Nieustającej Pomocy z 1947 r., rozbudowany w1965 r.
 5. LUBLINIEC - kościół św. Anny z 1653 r.
 6. LUBOMIA - kaplica św. Jana Nepomucena z ok. 1700 r.,
 7. ŁAZISKA - kościół Wszystkich Świętych z XVI w.
 8. ŁODYGOWICE - kościół śś. Szymona i Judy Tadeusza z 1635 r., powiększony w XVIII w.
 9. MIASTECZKO ŚLĄSKIE - kościół św. Jerzego i Wniebowzięcia NMP z 1666 r.
 10. MIEDŻNA - kościół św. Klemensa Papieża z XVII w.
 11. MIKOŁÓW BOROWA WIEŚ ul. Gliwicka - kościół św. Mikołaja z ok. 1640 r., przeniesiony w 1937-39 z Przyszowic.
 1. MIKOŁÓW PANIOWY - kościół ś. Piotra i Pawła z 1757 r.paniowy
 2. MILÓWKA - chałupa konstrukcji zrębowej z 1739 r., obecnie muzeum gminne.
 1. MOKRA - kościół śś. Szymona i Judy Tadeusza z 1708 r.
 2. OLSZTYN ul. Kuhna 1 - ruchoma szopka Jana Wewióra w drewnianej chałupie z końca XIX w., tel. (34) 363-59-88, 0607-41-48-06.
 3. PACZYNA - dzwonnica drewniana z 1679 r.
 4. PALOWICE - kościół Trójcy Przenajświętszej z 1595 r., przeniesiony w 1981 r. z Leszczyn.
 1. PIELGRZYMOWICE - kościół św. Katarzyny z 1680 r.pielgrzymowice
 1. PONISZOWICE - kościół św. Jana Chrzciciela z 1499 r., rozbudowany 1775 i 1834 r. z wolnostojącą dzwonnicą z 1520 r.poniszowice
 2. PSZCZYNA - skansen Zagroda Wsi Pszczyńskiej utworzony w 1975 r. w Parku Kolejowym prezentujący wśród 16 obiektów m.in. chałupę z Grzawy, ośmioboczną stodołę z Kryr, szopę z Frydka, młyn wodny z Bojszów (obecnie karczma), spichlerz z Rudołtowic i kuźnię z Goczałkowic.
 1. PSZCZYNA - ĆWIKLICE - kościół św. Marcina z przeł. XVI/XVII w.
 2. PSZCZYNA - ŁĄKA ul. Tetmajera - kościół św. Jadwigi z 1660 r. z wolnostojącą dzwonnicą.
 3. RACHOWICE - kościół Trójcy Świętej z 1668 r. z murowanym gotyckim prezbiterium z XV w.
 4. RUDZINIEC - kościół św. Michała Archanioła z 1657 r.
 1. RYBNIK - LIGOCKA KUŹNIA, ul. Wolna - kościół św. Wawrzyńca z 1717 r., przeniesiony w 1975 r. z Boguszowic.ligocka kuznia
 2. RYBNIK - WIELOPOLE, ul. Górna - kościół św. Katarzyny i MB Różańcowej z 1534 r., przeniesiony w 1976 r. z Gierałtowic.
 3. SADÓW - wolnostojąca dzwonnica drewniana z XVII w. przy murowanym kościele św. Józefa z 1331 r.
 4. SIERAKOWICE - kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej z 1675 r.; kapliczka św. Jana Nepomucena przy drodze do Rachowic.
 5. SIEROTY - kościół Wszystkich Świętych z 1707 r. z murowanym gotyckim prezbiterium z ok. 1470 r.
 6. SMOLNICA - kościół św. Bartłomieja z ok. 1603 r.
 1. STARA WIEŚ - kościół Podwyższenia Krzyża Świętego z 1522 r.; kilka drewnianych domów z XIX w. z ozdobnymi szczytami; stara szkoła z 1787 r. - obecnie Izba Regionalna, tel. (33) 845-72-04.stara wies
 2. SZAŁSZA - kościół Matki Boskiej z XVI/XVII w., zrekonstruowany po pożarze w 1967 r.
 3. SZCZYRK - kościół św. Jakuba Apostoła z l. 1797-1800.
 1. TRUSKOLASY - kościół św. Mikołaja z 1737 r.; kilkanaście drewnianych budynków mieszkalnych i gospodarskich.truskolasy
 2. USTROŃ NIERODZIM - kościół św. Anny z 1769 r.; stała wystawa etnograficzna w Muzeum Regionalnym.
 1. WILCZA - kościół św. Mikołaja z 1755 r.
 2. WISŁA MAŁA - kościół św. Jakuba Mł. i MB Dobrej Rady z 1775-82 r.
 3. WISŁA ul. Stellera 1 - wystawa kultury ludowej górali beskidzkich w Muzeum Beskidzkim, na jego zapleczu kilka drewnianych chałup góralskich
 4. WISŁA ul. Lipowa - dawny zameczek myśliwski arcyksięcia Fryderyka Habsburga z 1898 r., przeniesiony w 1973 r. z polany Przysłop pod Baranią Górą (w l. 1924-1973 schronisko PTT i PTTK).
 1. WISŁA ŁABAJÓW ul. Kopydło - kościół Znalezienia Krzyża Świętego z drewnianą wieżą z 1575 r. przeniesioną w 1983 r. z Połomii.
 2. WISŁA ZADNI GROŃ ul. Zameczek - kaplica z 1909 r. z zespołu nieistniejącego zameczku myśliwskiego Habsburgów.
 3. WOŹNIKI - kościół cmentarny św. Walentego z 1696 r.
 4. ZABRZE POREMBA (Zaborze) ul. Wolności - kościół św. Jadwigi z 1929 r.
 5. ZACHARZOWICE - kościół św. Wawrzyńca z ok. 1580 r.
 1. ZAMARSKI - kościół Najświętszego Serca Jezusowego z 1731 r.zamarski
 2. ZŁATNA - leśniczówka habsburskiego zarządu lasów z 1876 r., proj. Karol Pietschka.
 3. ZŁOTY POTOK - dawny młyn wodny Kołaczew na Wiercicy, z przeł. XIX/XX w.
 4. ZRĘBICE - kościół św. Idziego z 1789 r.
 5. ŻABNICA - kościół Matki Boskiej Częstochowskiej z 1914 r.,
 6. ŻERNICA - kościół św. Michała z ok. 1661 r.
 7. ŻYWIEC - stała ekspozycja "Kultura materialna górali beskidzkich" w Muzeum.

VI. Obiekty planowane do włączenia do szlaku

 1. Bobrowniki - kościół św. Wawrzyńca z 1669 r.
 2. Bytom Bobrek - kościół ewangelicki z 1932 r.
 3. Dobraków - kościół pomocniczy Podwyższenia Krzyża Świętego z XVIII w., rozbudowany w l. 1850-53
 4. Garnek - młyn wodny nad Wartą z XIX w.
 5. Lipie - dwór drewniany z XVIII w.
 6. Łany Wielkie (gm. Żarnowiec) - młyn wodny na Pilicy
 7. Pawełki - kościół filialny Matki Boskiej Fatimskiej z 1928 r.
 8. Pietrowice Wielkie - kościół odpustowy św. Krzyża z 1667 r., przebudowany w 1743 r.
 9. Podlesie - kościół św. Idziego z pocz. XVIII w., przebudowany w l. 1782-87
 10. Popów - kościół pomocniczy św. Józefa Robotnika z 1858 r., powiększony w XX w.
 11. Sławków - stara karczma z XVIII w.
 12. Szczekociny - kaplica z XIX w.
 13. Wola Libertowska - młyn drewniany na Pilicy
 14. Zabrze Mikulczyce - kościół ewangelicki z 1935 r.