Wspominki starego hutnika

Artykuł opublikowany w Magazynie Huty Pokój "Werk" nr 1 styczeń 2010 r.