Wybitny hutnik - wynalazca Tadeusz Sendzimir

Artykuł opublikowany w Magazynie Huty Pokój "Werk" nr 9 styczeń 2011 r.