Jan Dworak - postać zapomniana?

Artykuł opublikowany w Magazynie Huty Pokój "Werk" nr 12 styczeń 2011 r.