Kalide w Bytomiu

Artykuł z miesięcznika VOX CORDIS nr 7/8 (31/32) z lipca 2013 r.