Od Redakcji

    Dwudziesty dziewiąty numer „Krajoznawcy Górnośląskiego” zdominowała tematyka 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego. Rocznicowy materiał otwiera tekst Dariusza Jurka o powstaniu styczniowym w Zagłębiu Dąbrowskim, a zamyka - informacja o nowej Odznace Krajoznawczej „Na Powstańczym Szlaku - Zagłębie Dąbrowskie 1863”. Niestrudzony krajoznawca Lech Wiewióra przypomina chlubne dzieje uzdrowiska Jastrzębie Zdrój (teraz zdrój został tylko członem nazwy), a Edward Wieczorek - historię Huty Paprockiej - zabytkowego obiektu dawnej techniki na terenie dzisiejszych Tychów. Tradycyjny KATALOG KOŚCIOŁÓW DREWNIANYCH prezentuje tym razem opisy świątyń w Ustroniu - Nierodzimiu, Wilczy i Wiśle Małej.

    Ten nieco mniejszy objętościowo (w porównaniu z poprzednim) numer oddajemy do rąk Czytelników wraz z życzeniami ciekawych wakacyjnych odkryć.

Zapraszamy do lektury.