Katalog Kościołów Drewnianych - Sobolówka

    Soblówka jest niewielką wsią w gminie Ujsoły, leżącą nad potokiem Cicha (jednym ze źródłowych odcinków Ujsoły), ok. km na płd. od Żywca. Założyli ją osadnicy wołoscy w XVII w. i pierwotnie nazywała się Cicha. Nazwę Soblówka wieś przyjęła w XX w. od przysiółka o tej nazwie, w którym zbudowano kaplicę i placówkę straży granicznej. Mieszkańcy należeli do parafii w odległych o ok. 8 km Ujsołach, stąd też pojawiła się inicjatywa budowy własnej placówki duszpasterskiej, która wyszła od proboszcza parafii w Ujsołach – ks. Józefa Półki. On sam zaprojektował kaplicę, dla budowy której zawiązał się w 1948 r. komitet budowy w składzie: Józef Salachna (przewodniczący) oraz Wiktor Szczotka, Wincenty Paździorko, Józef Wolny, Jan Salachna, Ludwik Sporek i Jan Bednarz. Podjęto starania o zakup parceli. Z pomocą przyszły lasy państwowe (leśniczy z Soblówki (Józef Sporek), nadleśniczy z Ujsół (Stanisław Piewcewicz) oraz proboszcz (Józef Półka). Zaczęto też zbiórkę środków na budowę, głównie wśród mieszkańców Ujsoł, Złatnej, Glinki i Soblówki. W 1949 r. przystąpiono do budowy kaplicy. Transport i proste roboty budowlane wykonywali przyszli parafianie, zaś roboty ciesielskie – Józef Salachna i Wincenty Paździorko. Po trzech latach, 8 listopada 1952 r., następca ks. Józefa Półki – ks. Józef Piotrowski – dokonał poświęcenia kaplicy Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. Jednak na erygowanie parafii trzeba było czekać do roku 1990.

soblwka do rys     Kościół jest budowlą niewielką, orientowaną. Jedna nawa i prosto zamknięte prezbiterium są tej samej szerokości. Od zachodu jest dobudowana wieża z przydaszkami. Wnętrze posiada ludowy wystrój. Obok kościoła stoi nowsza wolno stojąca dzwonnica, zaś w odległości ok. 300 m od kościoła znajduje się cmentarz parafialny.

    Od 1984 r. administratorem, a później – proboszczem parafii był ks. Jan Stanisław Króżel.

    Warto też wspomnieć, że 18 września 1972 r. wybrał się z Soblówki na górę Rycerzową kardynał i metropolita krakowski Karol Wojtyła w towarzystwie trzech kleryków. Jak wspomina jeden z nich, kardynał wędrując w jednej ręce trzymał drewnianą palicę, a w drugiej – różaniec. Dlatego parafianie z Soblówki w 2007 r. wytyczyli i oznaczyli Drogę Różańca Świętego Jana Pawła II. Prowadzi ona od kościoła w Soblówce (gdzie zamontowano wielki różaniec), przez Hutyrową, Królową i Przysłop na Rycerzową. Ustawiono na niej 20 potężnych głazów z przytwierdzonymi tabliczkami z wizerunkiem Jana Pawła II, symbolem różańca i poszczególnymi tajemnicami różańcowymi. Droga kończy się na szczycie Rycerzowej, gdzie stanął kilkumetrowy krzyż. 

Edward Wieczorek