Od Redakcji

    Kolejny, dwudziesty szósty, numer „Krajoznawcy Górnośląskiego” otwierają materiały opisujące przygotowania naszego środowiska do VI Kongresu Krajoznawstwa Polskiego w Olsztynie - relacja z Sejmiku Przedkongresowego zorganizowanego w dniach 23 i 24 kwietnia 2010 r. - „Krajobraz kulturowy a Krajoznawstwo i turystyka” - oraz relacja z samego Kongresu i obrad jednego z jego 4. zespołów. W ramach naszego Katalogu Kościołów Drewnianych prezentujemy świątynie w Rachowicach, Rudzińcu, Rybniku - Ligockiej Kuźni oraz w Rybniku -Wielopolu.

    Numer zamykają miscellanea, czyli „drobiazgi”: o zagłębiowskich młynach i zagłębiowskich zabytkach, autorstwa niestrudzonego badacza dziejów Zagłębia Bolesława Ciepieli oraz - w cyklu SYLWETKI - życiorys i relacja z obchodów 10. rocznicy śmierci Ryszarda Mielnika. Tam także, niejako „okazjonalnie” (zamiast w MISCELLANEACH) publikujemy regulamin nowej Turystycznej Odznaki im. Ryszarda Mielnika.

Zapraszamy do lektury.