Od Redakcji

    Kolejny, dwudziesty piaty, numer „Krajoznawcy Górnośląskiego” (jakby mały jubileusz) otwiera tekst debiutującego na naszych łamach kolegi Tomasza Kołtuna o kościołach z tytułem bazyliki mniejszej w województwie śląskim. Dział Materiałów Krajoznawczych uzupełnia informacja Romana Żyły o nowej ścieżce edukacyjnej Wojciecha Korfantego w Siemianowicach Śląskich, kilka słów o cenzurze (zjawisku i instytucji) Alicji Badetko oraz krótkie teksty Lecha Wiewióry o Wilkowicach i Madonnie z Kończyc Małych.

    Opisy kolejnej grupy drewnianych świątyń, w ramach Katalogu Kościołów Drewnianych, otwiera notka nie o kościele, a dzwonnicy drewnianej - jedynej pozostałości po drewnianym zespole kościelnym wPaczynie. Poza tym przybliżamy Czytelnikom dzieje świątyń w Podlesiu koło Lelowa, Poniszowicach koło Gliwic, Popowie koło Kłobucka i Łące — sołectwie w gminie Pszczyna. Zabytki techniki na naszych łamach tym razem reprezentowane są przez Magistralę Węglową Śląsk-Porty i dawną królewską hutę w Zagwiździu koło Kluczborka.

    Numer zamykają „drobiazgi” o nowej odznace krajoznawczej i ścieżce tematycznej fortyfikacji na Jurze i 24. Górnośląskim Sympozjum Krajoznawczym PTTK „Zanikające rzemiosła wiejskie w województwie śląskim”.

Zapraszamy do lektury.