Od Redakcji

    Kolejny dwudziesty czwarty numer „Krajoznawcy Górnośląskiego” otwiera obszerny tekst dawno nie goszczącego na naszych łamach kolegi Lecha Wiewióry z Mszany, w którym warto zwrócić uwagę na interesujący wątek tatarski.

    Kolejny zestaw opisów drewnianych świątyń, w ramach Katalogu Kościołów Drewnianych, otwierają Palowice, a kończą Pietrowice Wielkie koło Raciborza, z odpustowym kościółkiem, znanym w Polsce z racji wielkanocnej procesji konnej nagłośnionej swego czasu przez znanego krakowskiego fotografika Adama Bujaka (album fotograficzny i film dokumentalny „Misteria”). Goszcząca już na stałe na naszych łamach tematyka zabytków techniki reprezentowana jest przez tekst poświęcony tamogórskim podziemiom inaczej...

    W ciągu minionego roku sporo naszych Kolegów odeszło na wieczną wędrówkę. Nie sposób ich wszystkich opisać, bo „Krajoznawca” zamieniłby się w słownik biograficzny zmarłych działaczy. Prezentujemy jedynie sylwetki niektórych z Nich.

    Zapraszamy także krajoznawców na warsztaty adresowane do środowiska przewodników województwa śląskiego. Ich kalendarz w roku 2009 zamieszczamy na końcu zeszytu

Zapraszamy do lektury.