Od Redakcji

    Dwudziesty trzeci numer „Krajoznawcy Górnośląskiego” otwiera spory materiał dotyczący historii działań wojennych i cmentarzy, będących ich pokłosiem, na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. To „echo” naszej sesji popularno-naukowej, odbytej w październiku 2006 roku i fragment zainteresowań autora artykułu, miłośnika jurajskich militariów Piotra Ormana. W materiałach zamieszczamy też tekst o budownictwie drewnianym Zagłębia Dąbrowskiego, opracowany przez Andrzeja i Bolesława Ciepielów.

    Tradycyjną rubrykę Katalog Kościołów Drewnianych wypełniają tym razem opisy kościołów w Miedźnej, Mikołowie — Paniowach, Bielsku-Białej — Mikuszowicach Krakowskich i Mokrej koło Kłobucka. I tu małe wyjaśnienie. Kiedy zaczęliśmy cykl o drewnianych kościołach posługiwaliśmy się przy określeniu ich lokalizacji nazwą parafii. Tymczasem w najnowszych materiałach informacyjnych, monografiach itp lokalizacja przypisana jest do konkretnej jednostki administracyjnej, a w przypadku dzielnic - do miasta. Stąd nagle przy literze „M” - Paniowy, które są dzielnicą Mikołowa, ale także Mikuszowice Krakowskie (powinny być pod literą „B” jak Bielsko-Biała, ale wówczas jeszcze tej zasady nie stosowaliśmy).

    Zeszyt uzupełnia krótki szkic o pałacu w Rajczy oraz sylwetka, zmarłego w maju, Andrzeja Dziczkańca opracowana przez dwoje naszych kolegów.

    Nasza strona www.gornvslask.org.pl jest w stanie permanentnej przebudowy, ponieważ serwer na którym ona funkcjonowała okazał się zbyt ciasny i trzeba ją było przenieść na inny. Przy okazji przepraszamy za niedogodności z tego powodu.

    Przypominamy też wszystkim, że nasze materiały są pisane, ilustrowane, łamane, obrabiane itd - społecznie, czyli za Bóg zapłać. Weźcie to pod uwagę, biorąc do ręki kolejny zeszyt.

Zapraszamy do lektury.