Od Redakcji

    Po prawie rocznej przerwie oddajemy do Państwa rąk kolejny - szesnasty już - numer „Krajoznawcy Górnośląskiego”, Materiałów Szkoleniowo-Informacyjnych Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK w Katowicach. Udałą nam się wypełnić 64 strony - miejmy nadzieję - interesującymi materiałami o Górnym Śląsku i nie tylko, bowiem publikujemy tu także referat Andrzeja Siwka o Pieninach, wygłoszony na Sejmiku Krajoznawczym w Katowicach w 1999 r., którego nie mieliśmy okazji upowszechnić w inny sposób. Tradycyjne działy: KATALOG KOŚCIOŁÓW DREWNIANYCH i LUDZIE wypełniają tym razem opisy świątyń w Cięcinie, Gilowicach i Gliwicach oraz postacie Roberta Oszka -bohatera III powstania śląskiego - i hrabiego Fryderyka Wilhelma Redena - pruskiego ministra przemysłu, uważanego za ojca rozwoju nowoczesnego przemysłu na Górnym Śląsku. Przypominamy także sylwetkę naszej zmarłej koleżanki Barbary Pachelskiej.

    W redakcyjnej teczce gromadzą się już materiały do XVII Krajoznawcy. Być może następny numer w całości poświęcimy odznakom krajoznawczym w naszym województwie, tylko - proszę mi wierzyć - mnożą one się w tak szybkim tempie, że nie nadążamy z ich rejestracją.

    Zachęcamy wszystkich do publikowania materiałów krajoznawczych - zwłaszcza o naszym regionie - przypominamy, że wszystko to robimy społecznie: piszemy, rysujemy, fotografujemy, składamy, łamiemy, kopiujemy, szyjemy i obcinamy. Prosimy więc wybaczyć drobne potknięcia.

Zapraszamy do lektury.