Kościoły drewniane województwa opolskiego

powiat brzeski

powiat głubczycki

powiat kluczborski

powiat kozielski

powiat krapkowicki

powiat namysłowski

BIERKOWICE

powiat oleski

BOROSZOW

powiat opolski

powiat prudnicki

powiat strzelecki

przeniesione poza teren województwa opolskiego:

Damian Adamczak