Wielki piec jest zabytkiem

Artykuł opublikowany w Magazynie Huty Pokój "Werk" nr 18 luty 2013 r.