Wielki piec w Samsonowie

Artykuł z czasopisma "PIECE PRZEMYSŁOWE & KOTŁY" nr 2 lipiec/sierpień 2011 r.