Światowy Dzień Turystyki

      Światowy Dzień Turystyki (ang. World Tourism Day, WTD), obchodzony jest corocznie 27 września. W roku 2022 Państwem Gospodarzem obchodów Światowego Dnia Turystyki jest Indonezja. dzien turystyki