Korzystając z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies.

Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Boruszowice – osada w cieniu prochowni

Początki
    Boruszowice to niewielka wieś (ok. 960 mieszkańców)[1] w gminie Tworóg w pow. tarnogórskim, nazywana niegdyś także Boruszowcem. Osada powstała prawdopodobnie w poł. XVII w. nad Graniczną Wodą (dziś tzw. Stary Boruszowiec ok. 4 km od obecnej lokalizacji), w dokumentach wymieniona po raz pierwszy w 1720 r. [2] W 1750 r. nad graniczną wodą powstała kuźnica żelaza, którą unieruchomiono w 1800 r., a na jej miejscu w 1835 r. założono fryszerkę, zatrudniającą 5 robotników. Pozostali mieszkańcy osady żyli z roli, pracy w lesie i wypału węgla drzewnego. W 1. poł. XIX w. za sprawą hr. Donnersmarcka wieś została zlikwidowana, a zabudowania spalone. W jej sąsiedztwie pozostał starodrzew dębowy, liczący 95 okazów, który w latach 1953-1992 był objęty ochroną jako rezerwat przyrody „Dęby Boruszowickie”. Z powodu zanieczyszczenia wód Granicznej Wody (głównie cynkiem i kadmem), starodrzew usechł.

Czytaj więcej: Boruszowice – osada w cieniu prochowni