Bolko Loft

Artykuł opublikowany w Magazynie Przemysłowym nr 6/2008 r.