Niestrudzony zagłębiowski pisarz

    Na rynku księgarskim ukazała się kolejna, już dwudziesta dziewiąta książka autorstwa Bolesława Ciepieli. Jej tytuł to „Organizacje niepodległościowe w Zagłębiu Dąbrowskim i okolicy”. Książka wydana została przez Stowarzyszenie Autorów Polskich Oddział Będziński, którego prezesem jest właśnie autor książki. Współautorami tego na pewno cennego opracowania są także członkowie Stowarzyszenia: dr Jacek Malikowski, mgr inż. Zdzisław Rabsztyn i mgr Małgorzata Sromek. W książce, która składa się z trzech części, opisano zmagania Polaków od czasów zaborów do początków II wojny światowej, odzyskanie wolności, niepodległości i tożsamości państwa polskiego. Motto książki brzmi: „Pamięci tych, którzy w trudnych czasach – tak jak potrafili walczyli o niepodległość Polski”. W książce opisano walkę Zagłębiaków o wolną, niepodległą ojczyznę. Byli oni członkami „Sokoła”, „Strzelca”, „Polskiej Organizacji Wojskowej”, byli Legionistami, Hallerczykami, wreszcie w czasach II wojny światowej działali w Organizacji Orła Białego.

 

    Książka ma dwie recenzje napisane przez profesorów: Mirosława Ponczka i Włodzimierza Wójcika. Praca ta ma 290 stron i 184 zdjęcia. W części trzeciej na kilkudziesięciu stronach zamieszczono tradycje polskiej poezji niepodległościowej. Warto, by praca ta trafiła do szkół, by mogła służyć do nauki o regionie.

    Bolesław Ciepiela, niestrudzony zagłębiowski pisarz, autor licznych artykułów na łamach prasy zagłębiowskiej i artykułów w czasopismach naukowo-technicznych jest najbardziej płodnym pisarzem w regionie. Książka „Organizacje niepodległościowe w Zagłębiu Dąbrowskim i okolicy” jest jego czwartą pozycją zwartą wydaną w 2006 roku. Trzy poprzednie to: Encyklopedia Łagiszy, Klub Kronikarzy Z. D. Rocznik nr 1 oraz Zlikwidowane zagłębiowskie kopalnie węgla w fotografii, album.

    Ciepiela pisze, by ocalić od zapomnienia bogatą historię Ziemi Zagłębiowskiej. Jest wiceprezesem Klubu Kronikarzy Z. D., prezesem SAP O/Będzin i SITG Koło „Zagłębie” w Będzinie. Poprzez swoją pracę zapisał się na stałe w historii Zagłębia. Promocja książki odbyła się 17 listopada 2006 r. w siedzibie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Będzinie.

Jakub Czapla