Warto przeczytać

    Staraniem wydawnictwa "Kubajak" ukazała się monografia krajoznawcza "Województwo śląskie, przyroda, gospodarka, dziedzictwo kulturowe", autorstwa Renaty Dulias i Adama Hibszera, pracowników naukowych Wydziału o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Jest to prawdziwy podręcznik wiedzy o województwie śląskim. Ta arcyciekawa i kompetentna pozycja prezentuje regiony fizyczno-geograficzne, historię, bogactwo przyrody ożywionej i nieożywionej oraz dziedzictwa kulturowego naszego regionu. Autorzy informują nas m.in. o tym, że na terenie naszego województwa występuje ponad 1500 gatunków roślin, czyli prawie połowa składająca się na całą florę Polski, z tego aż 300 roślin chronionych. Zaskakująca jest obfitość ptaków, których ornitolodzy zarejestrowali na tym terenie 262 gatunki, takich jak czaple, mewy, bociany czarne czy kormorany. W województwie śląskim mamy zarejestrowanych ponad 4 tysiące zabytków.

    Te wszystkie informacje zaprezentowane są w atrakcyjnej formie graficznej, na kredowym papierze, z mnóstwem kolorowych zdjęć, map i rysunków.

    Autorzy podkreślają, że jest to pierwsze tego typu opracowanie od czasu powstania województwa śląskiego w obecnych granicach, obejmujących m.in. część Górnego Śląska, Śląsk Cieszyński, Zagłębie Dąbrowskie i zachodnią Małopolskę.

    Walory tej pracy doceniło także jury XIII Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej w ramach Międzynarodowego Salonu Turystycznego TOUR SALON 2004 w Poznaniu, przyznając jej II miejsce w kategorii monografii i innych opracowań krajoznawczych.

Edward Wieczorek

    Renata Dulias, Adam Hibszer: Województwo śląskie, przyroda, gospodarka, dziedzictwo kulturowe. Wydawnictwo Kubajak, Krzeszowice 2004. 224 strony, cena ok. 45 z